De effecten van de Volle Maan: 3 tekens van de Chinese dierenriem zijn er bijzonder gevoelig voor

Eline Kramers

Hoe vaak hebben we gehoord over het mysterieuze effect dat de volle maan heeft op mens en natuur? De getijden, de slaap en zelfs onze emoties kunnen naar verluidt worden beïnvloed door deze fasen van de maan. Dit komt vooral voor bij mensen met bepaalde Chinese dierenriemtekens, die tijdens de maanfasen en vooral tijdens de volle maan sterker in contact staan met hun innerlijke gevoelens.

Chinese astrologie: een kennismaking

In de Chinese astrologie zijn er twaalf dierenriemtekens die elk jaar terugkeren in een cyclus van twaalf jaar. Ze zijn geassocieerd met verschillende persoonlijkheidskenmerken en karakteristieken. Zo kan men de dierenriem gebruiken om iets over zichzelf of anderen te weten te komen en zo meer over eigen compatibiliteit met anderen te ontdekken.

De twaalf Chinees-astrologische tekens

Elk van de twaalf tekens vertegenwoordigt een dierenteken, namelijk Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken. Wanneer je bent geboren onder een specifiek teken, wordt dit beschouwd als je innerlijke “dier” waarmee je bepaalde eigenschappen of karaktereigenschappen deelt. Zo is het dierenteken Tijger bijvoorbeeld moedig en besluitvaardig, terwijl het dierenteken Rat slim en charmant is.

Lees ook :   Deze sterrenbeelden hebben een hart van goud, maar worden vaak misbruikt

Volle Maan: een krachtig fenomeen

De volle maan is een fase van de maancyclus waarbij de maan precies tegenover de zon staat, waardoor deze volledig verlicht wordt door het zonlicht. Deze fase heeft al sinds mensenheugenis tot mythes en populaire ideeën geleid over de invloed ervan op ons dagelijks leven. Tegenwoordig zijn er vele wetenschappelijke studies die aantonen hoe de verschillende fasen van de maan een effect kunnen hebben op verschillende aspecten van onze gezondheid, gemoedstoestand en gedrag.

Invloed van Volle Maan op Chinese astrologie

Binnen de context van de Chinese astrologie gelooft men dat deze inwerking van de volle maan vooral intens is voor bepaalde dierenriemtekens. Hieronder worden de drie tekens beschreven die het meest gevoelig zijn voor de effecten van de volle maan, op basis van hun inherente kenmerken in zowel hun persoonlijkheid als hun temperament:

Varken: emotionele reacties

Het Varken is een teken bekend om zijn emotionele intelligentie en gevoeligheid. Mensen die onder dit teken worden geboren zijn intuïtief en verbinden zich gemakkelijk met anderen. Tijdens de volle maan kunnen hun emoties echter een overweldigende aanwezigheid worden.

Lees ook :   De balans tussen werk en privé: waarom deze 3 sterrenbeelden moeite hebben met loslaten

Intense gevoelens tijdens de Volle Maan

Tijdens de volle maan kan het Varken bijzonder vatbaar zijn voor stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en zelfs angstgevoelens. Deze intensiteit is te wijten aan een combinatie van factoren: zowel de impact van de energetische invloed van de fase zelf als het feit dat deze personen vaak heel empathisch zijn, en zodoende nog sterker reageren op hun omgeving en de mensen erin.

Konijn: diepere reflectie

Konijnen zijn rustige en bedachtzame ziel. Ze zijn analytisch ingesteld en meesters in het vinden van creatieve oplossingen. Tijdens de periode van de volle maan zal deze natuurlijke neiging tot overdenking en innerlijke introspectie nog meer uitgesproken zijn.

Een zoektocht naar waarheid en wijsheid

Gedurende deze phase kan het Konijn bijna obsessief zijn eigen gedachten blijven onderzoeken en hieraan vastklampen, in een eeuwigdurende zoektocht naar ‘de waarheid’. Deze periodes van intense studie en reflectie kunnen echter ook leiden tot persoonlijke ontdekkingen en inzichten, waarbij men nuttige lessen leert voor de toekomst.

Geit: hogere verbinding

Het teken Geit staat bekend om haar spirituele en gevoelige aard. Mensen die onder dit teken zijn geboren hebben vaak een sterk gevoel van verbondenheid met het universum en zoeken voortdurend naar diepgaande betekenis in hun leven.

Lees ook :   Dit sterrenbeeld is niet in staat om langdurige relaties op te bouwen, zowel vriendschappen als liefdesrelaties

Mystieke ervaringen en dromen

Tijdens de volle maanervaren Geiten niet alleen verhoogde intuïtieve of paranormale gaven, maar ze kunnen ook levendiger dromen en visioenen hebben. Het is belangrijk voor hen om deze kennis goed te benutten, want met behulp van deze innerlijke wijsheid kunnen zij uiteindelijk grote vorderingen maken op hun spirituele pad.

De Volle Maan werd altijd als iets mysterieus beschouwd…

Van spannende legendes tot moderne wetenschappelijke studies, de invloed van de volle maan blijft zowel fascinerend als ondoorgrondelijk. De Chinese astrologie leert ons dat sommige mensen bijzonder gevoelig kunnen zijn voor deze effecten op basis van hun teken, zodat zij deze herkennen als hoge tijden van zelfontdekking, emotionele groei en spirituele ontwikkeling.

Despre autor, Eline Kramers
Eline is een Nederlandse schrijfster met een diepe passie voor astronomie en astrologie. Haar teksten zijn een verkenning van de sterren en hun invloed op menselijke relaties. Met een empathisch hart en een deskundige kijk op de sterren, biedt Eline haar lezers niet alleen inzicht in de kosmos, maar ook praktische adviezen om hun sentimentele relaties te versterken. Haar unieke combinatie van astronomische kennis en relationele wijsheid maakt haar werken zowel verhelderend als hartverwarmend.
Transit of Venus » De effecten van de Volle Maan: 3 tekens van de Chinese dierenriem zijn er bijzonder gevoelig voor