Weerstand en vermindering

Gerelateerde afbeelding

Weerstand en vermindering van weerstand bij implementatie
Tijdens het strategische planningsproces wordt op goede gronden en met rationele overwegingen een keuze gemaakt tussen de versèhillende alternatieven. Het kantoorruimte huren amsterdam logische vervolg op het strategieformuleringsproces is de invoering. In de praktijk blijkt de invoering nogal eens vertraging op te lopen en duurder uit te vallen dan begroot. Dit treedt zowel bij product- en marktontwikkeling op als bij fusies en overnames. Reden hiervoor is vaak het niet goed inschatten van de bereidwilligheid van degenen die de strategie kantoorruimte huren schiphol daadwerkelijk weerstand tegen moeten uitvoeren. We zullen kort kijken naar het karakter van deze weerstand van indiviveranderingen duen en groepen tegen veranderingen.
onzekerheid De weerstand van individuen wordt veroorzaakt door twee groepen factoren: onzekerheid persoonlijke belangen en de persoonlijke belangen. Onzekerheid ontstaat als individuen, managers, het belang kantoorruimte huren leeuwarden en de gevolgen van de verandering die door de strategie worden veroorzaakt niet kunnen inschatten. Het kan zijn dat de strategie risico’s inhoudt die niet bij zijn persoonlijkheid passen. De manager kan de angst hebben overbodig te worden of de angst hebben niet in staat te zijn de nieuwe taak te kunnen vervullen. eigenbelang Het kan ook zo zijn dat een manager uit welbegrepen eigenbelnnH zich verzet tegen de voorgestelde strategie. Dit kan zo zijn als de manager zijn positie, macht, inkomen en status bedreigd ziet. Dit kan op basis van heel rationele overwegingen zijn. De leider van een goed lopende divisie of business unit die wordt beoordeeld op de hoogte van zijn rendemem, zal zich verzetten tegen alternatieven die zijn relatief hoge rendement doen dalen.
Weerstand van groepen wordt, behalve door soortgelijke rationele overwegingen kantoorruimte huren groningen als gelwaarden· en normenpatroon den voor het individu, veroorzaakt door hun gemeenschappelijke waarden- en normenpatroon (cultuur). Deze waarden en normen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de marktbenadering. Deze weerstand is bijvoorbeeld gebaseerd op het kwaliteitspremium dat men meent te bezitten. Een andere mogelijkheid is dat men vindt dat de keuze niet op relevante criteria is gebaseerd. Te denken valt aan weerstand tegen milieu- of arbeidsmarktoverwegingen. Dit vanuit de gedachte dat deze overwegingen geen primaire rol binnen ondernemingen dienen te spelen. Groepen verzetten zich tegen strategische veranderingen die de positie en de waarden en normen van de groep bedreigen.