Wat houdt de kaizen-methodiek in?


We zagen al dat kaizen uit Japan afkomstig is en letterlijk vertaald ‘verbeteren naar goed’ betekent. Vrij vertaald kamt het neer op ‘continue stapsgewijze verbetering’. Het is gebaseerd op de overtuiging dat het succes van een onderneming afhangt van een voortdurende verbetering van kantoor huren zuidas kwaliteit en productie in de meest uitgebreide zin. Al in 1988 schreef Imai het interessante boek Kaizen. Deze methode omvat weliswaar een aantal technieken en instrumenten op kwaliteitsgebied, maar belangrijker is de grondhouding dat het bedrijf zieh steeds wil aanpassen en verbeteren. Het vermogen om dit te realiseren wordt bereikt met behulp van allerlei technieken. De boodschap van kaizen luidt dat er geen dag voorbij mag gaan zonder dat er een verbetering in het bedrijf heeft kantoor huren schiphol¬†plaatsgevonden. Er zijn vijf zaken die daarbij een rol speien: 1 teamwork; 2 persoonlijke discipline; 3 betere moreel; 4 kwaliteitscirkels; 5 suggesties voor verbetering.
Het succes van hun economie verklaren de Japanners door de filosofie achter kaizen. Zij liepen wat innovatie betreft achter op het op resultaatgerichte Westen.
Het verschil in innovatief gedrag is beschreven in figuur 10.4. Daar zien we dat innovaties in westerse organisaties vooral worden ge’initieerd vanuit het management. Dat noemen we top-down. In Japan wordt de verbetering heel sterk op gang gebracht vanuit de medewerkers. Daar gebeurt kantoor huren leeuwarden¬†het veranderen dus bottom-up. De eerste reactie vanuit het Westen op deze aanpak was afstandelijk. De cultuur in Japan is anders. Het werk is voor hen de belangrijkste zaak en het familieleven is daar aan ondergeschikt. Gelukkig merken we nu ook in het Westen dat we deze technieken op een verantwoorde wijze kunnen vertalen naar onze cultuur.
FIGUUR 10.4 Verschil in denken over verbetering van de kwaliteit: het Westen en Japan
In deze paragraafbespreken we de kern van de kaizen-filosofie. Verder kamen aan de orde: de drie Mu’s, de vier M’s ende 5S-methode.
10.2.1 Standpunten Kaizen-filosofie De kaizen-filosofie gaat uit van de volgende vier standpunten: 1 Mensen zijn het belangrijkste goed in een organisatie. 2 In plaats van het bestraffen van fouten, moet het signaleren hiervan worden beloond; 3 Kijk op de werkvloer zelf, hier vindt de waardetoevoeging plaats. 4 Werkmet harde informatie, alleen op basis van concrete meetbare gegevens kunnen rationele beslissingen worden kantoor huren groningen genomen.
De mens centraal Eigenschappen van medewerkers als vlijt, moreel, inzet, betrokkenheid en strijdgeest zijn even goed als de resultaten die zij bereiken. Er moet geiet worden op de inspanning van de mens. Kunnen en willen dient op een zorgvuldige manier naast elkaar gezet te worden. Als iemand iets niet kan dan moet het hem of haar geleerd worden. Als iemand iets niet wil is het lastiger en zal deze persoon overtuigd moeten worden om in de groep mee te doen. Met kunnen en willen samen zijn sterke verbeteringen te realiseren.