Voldoende voorraad

In figuur 4.19 zien we dat er voldoende voorraad is tot de voorraadaanvulling in week 5 binnenkomt (uitgaande van een levertijd van 5 weken). Dit gaat alleen op als er niet meer wordt gevraagd dan het kantoor huren zuidas gemiddelde. Is de vraag afwijkend van het gemiddelde, dan zal de voorraad slechts in 50% van de voorkomende situaties toereikend zijn. Als men geen inzicht heeft in de komende bestellingen, kan men alleen gebruikmaken van de historische gegevens vergaderruimte huren schiphol voor de voorspelling van de verwachte vraag. Het gemiddeld verbruik is gelijk aan de afname van de voorraad gedeeld door het aantal weken. In dit geval bedraagt het gemiddeld verbruik 6 stuks per week. Dit wordt weergegeven door de Griekse letter µ (mu). Ervan uitgaande dat het historische bestelpatroon zieh voortzet, kan men de lijn van het gemiddelde voorraadverloop naar de toekomst doortrekken. De vraag vergaderruimte huren leeuwarden gedurende de levertijd (DL) is dan gelijk aan de gemiddelde vraag µ gedurende de levertijd (L):
waarin geldt: DL = vraag gedurende levertijd (demand); µ = gemiddeld verbruik per tijdseenheid (hier in weken gerekend); L = levertijd van leverancier in tijdseenheden (hier weken).
Slechts in 50% van de gevallen zal de voorraad toereikend zijn. Bij een grotere afname dan gepland zal er neeverkoop optreden. In het uiterste geval kan die zieh zelfs enige weken eerder voordoen, zoals te zien is bij de onderste lijn voor vergaderruimte huren groningen de maximale afname. Deze doorsnijdt de tijdas reeds voor week 4. Het aantal gevallen onder deze lijn is uit te rekenen op basis van het statistische vraagpatroon. Wil men de kans op neeverkopen verkleinen, dan moet men daarvoor een extra voorraad aanleggen. Dit is de veiligheidsvoorraad. De hoogte van de veiligheidsvoorraad kan worden uitgerekend aan de hand van het percentage neeverkopen dat men toestaat en het verloop van het vraagpatroon. Dit vraagpatroon kan uitgezet worden in een grafiek zoals figuur 4.20. Hiervoor wordt meestal de normale verdeling ofwel de kromme van Gauss gebruikt (zie figuur 4.20). Voor nadere kennis over deze krommen verwijzen we naar inleidende statistiekboeken. Het gemiddelde is µende mate van spreiding geeft men aan door CJ. Deze CJis te berekenen vanuit de historische gegevens. Om de veiligheidsvoorraad uit te kunnen rekenen, moet men de spreiding CJL rond de gemiddelde levertijd kennen. De levertijd van de leverancier heeft hier een belangrijke invloed op. Deze wordt echter wel gecorrigeerd met de voorspeltermijn F die men aanneemt. Voor F gaan we in dit geval uit van een week. De factor waarmee de spreiding dan gecorrigeerd wordt is de warte! uit de quotient LI F.