Verbeteren van promotionele acties

Verbeteren van promotionele acties Zowel retailer als fabrikant hebben er belang bij dat de effectiviteit van promoties beter wordt gemeten, teneinde verdere verspilling tegen te gaan. Met name wordt gekeken naar het type promoties ende frequentie, waarin een bepaalde promotie kan worden gehanteerd. Hiertoe zullen de partners in de keten alle reli.;vante informatie aan elkaar beschikbaar moeten stellen, teneinde niet alleen de kosten maar zeker ook de  flexplek huren amsterdam opbrengsten van promoties goed te kunnen beoordelen.
Om aan de wensen van de grillige consument te voldoen worden er dagelijks vele nieuwe producten gelntroduceerd: helaas worden er daarvan veel een mislukking. Met name wanneer fabrikant en retailer beter flexplek huren schiphol nadenken over het onderscheidende vermogen van nieuwe of gewijzigde producten ten opzichte van bestaande producten, kan het mislukkingpercentage drastisch worden gereduceerd. Ook hiervoor is openheid tussen handelspartners een eerste vereiste. Ad 4 Verbeteren van de demand management capabilities Teneinde category management succesvol te kunnen toepassen, moeten de strategische en commercie!e doelstellingen flexplek huren leeuwarden van alle betrokken partijen worden geexpliciteerd. Informatie-en communicatiesystemen moeten dezelfde taal spreken en ook over de interpretatie van prestatie-indicatoren mag geen dubbelzinnigheid bestaan. Het ontwikkelen van goede vraagvoorspellingsmethoden is een gezamenlijk belang van alle handelspartners, alsmede het ongecensureerd uitwisselen van de resultaten daarvan. Het flexplek huren groningen functionele management wordt vervangen door een category team, dat beril.and wordt door specialisten van beide partijen.
Voor het doel van dit hoofdstuk is een nadere uitwerking van de supply side ende enabling technologies niet nodig. Wel concluderen we dat de opzet van ECR goed uitgaat van een marketing-logistics- of een demand- en supply-chainvisie. De supply chain side ende demand side zijn even belangrijk en behoren gebalanceerd te worden.