Transactie-elementen

Klanten doen zaken met leveranciers die in staat zijn hun wensen en verlangens zo goed flexplek huren amsterdam mogelijk te bevredigen. Kwaliteit, beschikbaarheid en prijs bepalen in sterke mate de customer service.
Elementen van customer service Een van de belangrijkste en moeilijkste taken is het operationeel maken van customer service. Veel ondernemingen gebruiken de ‘kreet’ customer service in hun beleid, organisatie of structuur, maar het ontbreekt vaak aan
een operationele definitie. Voor sommige organisaties betekent customer service het flexplek huren schiphol hebben van een klachtenafdeling, voor anderen het afleveren met een 95%-betrouwbaarheid binnen 24 uur, het bieden van een afhaalfunctie of de mogelijkheid tot het plaatsen van spoedorders. Customer service is breder dan alleen levertijd, leveringsbetrouwbaarheid en leveringscompleetheid. Customer service omvat activiteiten voorafgaand aan de transactie (pretransactie ), op het moment van de transactie zelf (de verkoopovereenkomst oftransactie) en na de daadwerkelijke overdracht van de goederen (posttransactie).
Pretransactie-elementen V66r de transactie houdt de service verband met de flexplek huren leeuwarden inspanning ( of juist het gemak) waarmee de afnemer de order kan afsluiten of de aankoop kan verrichten. Te denken valt aan de bekendheid ende bereikbaarheid van het bedrijf, het probleemoplossend meedenken van de verkoper, de beschikbaarheid van informatie, de mogelijkheid te kiezen uit verschillende oplossingen, de eenvoud waarmee bestellingen kunnen worden opgegeven en de flexibiliteit van de leverancier op het gebied van de leveringscondities (Jeveringssnelheid, kredietfaciliteiten, garantiebepalingen).
Transactie-elementen Tijdens het afwikkelen van de transactie (het leveren) blijkt de customer service van de leverancier uit het nakomen van zijn afspraken. Levert hij op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken locatie? Wordt de gewenste hoeveelheid geleverd? Bevinden flexplek huren groningen de producten zieh in goede staat? Wat is de versheid van de producten? Service blijkt tijdens de afwikkeling van de transactie ook uit de assistentie bij het installeren van de geleverde producten en de instructie aan de afnemer hoe met de producten om te gaan. Ook nu is de service gericht op het functioneren van het fysieke product.