Taylor komt naar Europa

Taylor komt naar Europa
Uiteindelijk bracht de massaproductie een hoge graad van efficiency en een ongekende groei van de welvaart, precies zoals Taylor had voorspeld. Het hoogtepunt kantoorruimte huren amsterdam lag in de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten als the arsenal of democracy de basis legden voor de geallieerde overwinning. Het taylorisme bleek het perfecte model om de onafzienbare stroom van oorlogsmateriaal te produceren -‘leverbaar in elke kleur, zolang het maar legergroen was’. In de jaren onmiddellijk na de oorlog was de Europese industrie kleinschalig kantoorruimte huren schiphol en voornamelijk ambachtelijk georganiseerd, althans in vergelijking met de Verenigde Staten. Grootschalige massaproductie volgens het tayloristische concept was een uitzondering, zoals in het geval van de Franse autofabrikant Renault. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen echter zo’n indrukwekkend voorbeeld van efficiency getoond dat hun methoden alsnog ingang vonden in Europa; in de jaren vijftig in de verwerkende industrie, in de jaren zestig in de scheepsbouw en, met geruime vertraging, in de jaren zeventig in de financiele sector. Een kantoorruimte huren leeuwarden professor in de sociologie heeft mij eens verteld hoe dat ging bij een bank. In i972 was hij hoofd van een projectgroep die tot taak had na te gaan hoe het werk op een regiokantoor feitelijk verliep. Het topmanagement had geen idee. Het zag dat aan de ene kant werk binnenkwam en dat er aan de andere kant output uitkwam, maar wat daartussen gebeurde was een black box. ‘Als je de werkstroom analyseert’, zo vertelde deze socioloog, ‘vind je meestal de 80/20-regel. Van het werk kan 80% worden opgesplitst in routinetaken. De resterende 20% is te ingewikkeld; die moet je overlaten aan specialisten.’ Zo kantoorruimte huren groningen gebeurde, en achteraf is het gemakkelijk in te zien dat de ‘routinisering’ van het kantoorwerk maar een eerste stap was. Opgesplitste taken kunnen worden geautomatiseerd en vervolgens geelimineerd.