Taken topleiding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
De topleiding heeft in een organisatie als taak inhoud te geven aan de relatie tussen organisatie en omgeving, zodanig dat het voortbestaan van de organisatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Dit betreft dus het nemen van de nodige strategische beslissingen. Vervolgens dienen ‘vanuit de top’ al die maatregelen te worden getroffen die de uitvoering van de genomen beslissingen over producten of diensten in relaties tot markten of afnemersgroepen mogelijk maken. Dit laatste vereist het treffen van organisatorische voorzieningen. Het middle management kan dan verder de vereiste organisatorische en operationele beslissingen
middle management Het kantoorruimte huren amsterdam middle management of middenkader heeft in een organisatie een uitvoerende taak ‘naar boven’ en een leidinggevende taak ‘naar beneden’. Dit betekent dan tevens dat het middle management op een kruispunt of oversteekpunt van belangen staat en in zekere zin een bufferpositie tussen de verschillende lagen in de organisatie inneemt.
Als de organisatie kantoorruimte huren schiphol groter wordt zal in de praktijk een ‘nieuw’ niveau ontstaan. Iedere manager kan immers maar een beperkt aantal uitvoerende medewerkers onder zich hebben omspanningsvermogen ( omspanningsvermogen) (zie hoofdstuk 7). Daardoor ontstaat als het ware vanzelf het middle-managementniveau: afdelingschefs, voormannen, enzovoort. Deze personen oefenen supervisie uit over de uitvoerende medewerkers en leggen uiteraard kantoorruimte huren leeuwarden verantwoording af aan het strategische niveau boven hen.
6.2.3 Ta ken uitvoerende medewerkers en eerstelijnmanagement
eerstelijnmanagers De uitvoerende medewerkers en de eerstelijnmanagers moeten zoveel zorg en aandacht geven aan de uit te voeren werkzaamheden dat gestelde productieniveaus of een vereist niveau van dienstverlening worden gehaald. De te halen productieaantallen en de wijze waarop met kwaliteitsniveaus gewerkt kan worden kunnen mede in overleg met de uitvoerende medewerkers worden bepaald. De taakverdeling en de wijze van leidinggeven zijn in hoge mate bepalend voor de inzet en motivatie van de uitvoerende kantoorruimte huren groningen medewerkers. De drie managementlagen kennen we reeds uit hoofdstuk 1. Bij hetgeen we aldaar besproken hebben, voegen we nu de conclusie toe dat deze drie managementlagen met hun eigen taken het resultaat vormen van ‘verticaal’ organiseren. Het ‘verticale’ is de ‘bevelshiërarchie’ en wordt ook wel de ‘lijn’ genoemd.