Stadskanaal revisited

Stadskanaal revisited
Vier jaar later is de situatie heel wat dramatischer. In februari 2002 heeft de Philipsdirectie officieel meegedeeld dat zij op langere termijn geen toekomst meer ziet voor het productiepakket in Stadskanaal -alleen nog voor een deel van de producten, mits de productie kan worden overgebracht naar het Verre Oosten. Nizet, inmiddels plant manager: ‘Er wordt niet meer geĀ·investeerd, niet in machines, niet in productontwikkeling. Philips heeft alleen nog maar interesse in Stadskanaal als melkkoe – want we maken nog steeds winst. Maar de koe wordt nauwelijks gevoerd. Hoe lang je dat volhoudt1 Dat hangt af van de hoeveelheid voer en van de conditie van de koe. In elk kantoorruimte huren amsterdam geval niet langer dan een paar jaar.’ De halfgeleiderproductie, die ooit werk gaf aan drieduizend mensen, is inmiddels ingekrompen tot circa vijfhonderd man. Daarbij komt nog een bezetting van circa honderd in de displayproductie, het restant van de beeldbuizenproductie uit vroeger tijden. Nieuw is dat er inmiddels op het terrein zo’n honderd mensen werken die niet in dienst zijn van Philips. De locatie is inmiddels veel te groot kantoorruimte huren schiphol geworden en wordt gedeeltelijk aangewend als bedrijvenpark voor derden. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Al in 1998 vergeleek Boonstra Philips met een bord spaghetti: een samenraapsel van veel kleine bedrijfjes over de hele wereld. De losse sliertjes spaghetti moesten worden samengevoegd tot asperges. Het gevolg was dat de activiteiten Marketing en Sales, productontwikkeling en logistiek werden overgeplaatst naar kantoorruimte huren leeuwarden het divisiehoofdkantoor in Engeland. ‘Om redenen van efficiency’, aldus Nizet, ‘maar of dat effectiever is, is niet altijd zeker. Want een lerende organisatie heeft korte lijnen nodig. ‘lk geloof heilig in een integraal bedrijf. Integrale productie plus een lerende organisatie – meer is het niet. De marketing is in 1991 naar Stadskanaal gekomen, dan zie je dat het bedrijf opbloeit. In 1998 wordt de marketing weer onttrokken en komt op afstand, zowel fysiek als qua cultuur. Dat is een van de redenen waarom het leervermogen van de organisatie afnam.’ In 1999 werd een deel van de productie verplaatst naar hetVerre Oosten. ‘Dat was wel schrikken, want in volume ging het om 2,5 van de 3,5 miljard producten ruim 70% van het productiepakket. Niet in omzet uiteraard, want het betrof het goedkoopste deel van kantoorruimte huren groningen de productie. Maar het was nog niet hopeloos.We wisten dat het een keer ging gebeuren. In 1991 dachten we: in 1994 op z’n laatst. Daarom had ik al zo veel flexibiliteit in Stadskanaal ingebouwd, onder andere door de flexpool in te stellen. Daardoor, en door het aantrekken van de markt, is het gelukt om die onvermijdelijke ontwikkeling vijf jaar uit te stellen, tot 1999.AI met al hebben we die verandering goed kunnen opvangen.’