Problemen bij management

Gerelateerde afbeelding

Problemen bij management van projecten Bij het opzetten van projecten realiseert men zich onvoldoende dat een projectmatige aanpak niet alleen oplossingen voor bestaande problemen met zich meebrengt maar ook nieuwe problemen veroorzaakt. De problematiek van het projectmatig werken, zoals die in de praktijk naar voren komt, is meestal complex van aard. Met gebruikmaking van ervaringen van ongeveer 400 projectleiders hebben Wijnen, Renes en Storm de kantoorruimte huren amsterdam meest voorkomende problemen gerubriceerd. Deze projectleiders waren afkomstig uit velerlei organisaties, zowel in het bedrijfsleven als in de (semi-)overheid. Zeven rubrieken zijn te onderscheiden in de problematiek zoals deze kantoorruimte huren schiphol door de projectleiders naar voren is gebracht, te weten: filosofie, faseren, beheersen, extern structureren, intern structureren, samenwerken en persoonlijke kwaliteit. De frequentie waarin de problemen door de projectleiders onderkend worden is weergegeven in figuur 6. 20.
Figuur 6.20 Problemen bij projectmanagement
l 2 Onduidelijkheid in de projectfilosofie en -aanpak (filosofie) Gebrek aan samenhang en coƶrdinatie (faseren) Het overschrijden van normen ten aanzien kantoorruimte huren leeuwarden van tijd, geld, kwaliteit en informatie (beheersen)
In de matrixstructuur (zie subparagraaf 6.3 .8) wordt het gezag over de uitvoerenden gedeeld door de projectleiding en de leiding van de organisatorische eenheid van de basisorganisatie. Hier is overleg tussen projectleiding en afdelingsleiding een belangrijke zaak, maar daarnaast kan de projectleiding op meer gebieden haar eigen gezag laten gelden. De projectgroep is groter dan alleen de projectleiding, maar dat ‘groter’ hoort tegelijkertijd ook ergens anders thuis (namelijk in een afdeling, divisie of vestiging). De projectgroep is daarom dwars op en niet naast die andere afdelingen geplaatst.
zuivere projectstrucruur In de zuivere projectstructuur beschikt de projectleider over alle bevoegdheden (zowel de hiƫrarchische, operationele als de functionele zeggenschap) die noodzakelijk zijn om de projectgebonden activiteiten te beheersen. Anders gezegd: hij heeft evenveel gezag over zijn eigen medewerkers als een afdelingschef over zijn medewerkers: eenheid van bevel in een tijdelijke afdeling. Dit gaat zelfs zo ver dat de projectleider over een volledig uitvoerend kantoorruimte huren groningen en stafapparaat beschikt, terwijl de manager van meer permanente afdelingen slechts beschikt over een beperkte groep medewerkers. In ieder geval is het zo dat in deze structuur de wederzijdse afhankelijkheid van de projectleider en de manager van de vaste afdeling zich voornamelijk bepaalt tot het strategische en soms het administratieve niveau van de besluitvorming en zich nauwelijks uitstrekt tot het operationele niveau van de besluitvorming. Een voorbeeld van een tijdelijke, zuivere projectstructuur is de projectorganisatie ten behoeve van een wereldtournee van een (groep) artiest(e n). Als de tournee voorbij is, wordt de tijdelijke organisatie ontmanteld. 11.1.qm1