Over optimisme

Naarmate een team gezamenlijk dichter bij een beslissing komt, en vooral wanneer kantoor huren amsterdam de leider zich openlijk uitspreekt, worden aanwezige twijfels over de wijsheid van de voorgenomen stap geleidelijk onderdrukt en uiteindelijk behandeld als uitingen van gebrekkige loyaliteit aan het team en zijn leiders. Het onderdrukken van twijfel draagt bij aan overmatig vertrouwen in een groep waarin alleen kantoor huren schiphol degenen die het besluit ondersteunen nog een stem hebben. De belangrijkste waarde van het premortem is dat het twijfel legitimeert. Daarnaast moedigt het zelfs ondersteuners van het besluit aan om te zoeken naar mogelijke bedreigingen die ze niet eerder onder ogen hadden gezien. Het premortem is geen panacee en biedt geen volledige bescherming tegen vervelende verrassingen, maar draagt bij aan het verminderen van de kantoor huren leeuwarden schade van plannen die tot stand komen onder de bias van WYSIATI en onkritisch optimisme.
Over optimisme
‘Ze hebben een illusie van beheersing. Ze houden veel te weinig rekening met de hindernissen.’
‘Zo te zien lijden ze aan een acuut geval van verwaarloosde concurrentie.’
‘Dit is een geval van overmatig vertrouwen. Ze lijken te geloven dat ze meer weten kantoor huren groningen dan ze in feite doen.’
‘We moeten een premortem-sessie instellen. Iemand kan voor de dag komen met een bedreiging die we over het hoofd hebben gezien.’