Organisatie in toestand van schijnbare rust

Gerelateerde afbeelding

Mate van ingrijpendheid van verandering kan verschillen
Zoals eerder is gezegd, grijpt een cultuurwijziging dieper in een organisatie in dan een typen verandering verschuiving in een product-marktcombinatie. Als zo verschillende typen verandering kunnen worden kantoorruimte huren amsterdam aangegeven, zijn hiermee ook verschillende niveaus in tot stand te brengen verandering te onderscheiden. Dit betreft dan de mate waarin verandering ingrijpt in een bestaande structuur en/ of in gedrag. In dit verband wordt wel gesproken van verschil in penetratiegraad, variërend van: Oppervlakkig. Een technisch-organisatorische verandering die de mensen in hun positie en gedrag eigenlijk nauwelijks raken, bijvoorbeeld een nieuw formulier dat anders moet worden ingevuld dan kantoorruimte huren schiphol voorheen, aanleren van een andere werkwijze en/ of een nieuwe werkmethode.
Diep. Een wijziging in de rol of functie van één of meerdere mensen in het bedrijf of de instelling, waardoor gevestigde relatie- en functiepatronen worden doorbroken; men dient een nieuwe rol aan te leren en men dient in de nieuwe of anders ingevulde functie nieuw rolgedrag te vertonen en ook andere relaties aan te gaan. Nog dieper. Wijziging in het kantoorruimte huren leeuwarden gedragspatroon (van individuen en/ of groepen) in de organisatie, waardoor men in zijn persoonlijkheidskenmerken en in zijn functioneren wordt geraakt; in die zin gaat het om ingrijpende veranderingen: aanpassen aan en aanleren van nieuwe gedragsregels tot dit als ‘vanzelfsprekend’ in kennis, vaardigheden en vertoond gedrag is opgenomen.
Model van organisatieverandering in vier fasen
Een veranderingsproces voltrekt zich in vier fasen vanuit een toestand van schijnbare rust.
Fase 0: Organisatie in toestand van schijnbare rust (quasi-evenwicht) Wanneer een organisatie in een situatie verkeert waarin zich bij oppervlakkige waarneming geen veranderingen schijnen te voltrekken, wordt wel gesproken van een situatie van quasi-evenwicht. Schijnbaar, inderdaad, want de externe en interne omstandigheden geven kantoorruimte huren groningen bij voortduring aanleiding tot verandering. Deze impulsen leiden tot (een) verandering(sproces) waarvan men zich niet bewust is. Verandering is mogelijk ook niet zo duidelijk zichtbaar, omdat verandering zich in en via de informele organisatie voltrekt.