Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen

Gerelateerde afbeelding

Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen
omgevingsonderzoek Het omgevingsonderzoek kan worden uitgevoerd vanuit twee gezichtspunten. Men kan een beeld vormen van een aantal algemene ontwikkelingen die de totale maatschappelijke omgeving betreffen. Dit heeft dan weer invloed op de specifieke kantoorruimte huren amsterdam bedrijfstaksituatie. Beide gezichtspunten zijn te onderscheiden, maar mogen niet gescheiden worden.
Ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving In paragraaf 3.3 is al geïllustreerd aan welke soorten ontwikkelingen gedacht kan worden bij het maken van een toekomstbeeld. De voorbeelden die we geven zijn dan ook niet bedoeld als een uitputtend overzicht. Voor een aantal kantoorruimte huren schiphol omgevingsfactoren zal bij wijze van voorbeeld kort aangegeven worden hoe in Nederland opererende bedrijven op een bepaalde ontwikkeling hebben ingespeeld.
Demografische factoren Omdat producten of diensten uiteindelijk aan de bevolking ter beschikking worden gesteld, zijn de demografische factoren voor een organisatie van belang. Zoals al is aangegeven in subparagraaf 3.3 .1 is daarbij een aantal aspecten te onderscheiden, onder meer groei, omvang en samenstelling van de bevolking.
Begraven is big business geworden Per jaar overlijden in Nederland ongeveer 150 000 mensen. Verwacht wordt dat dit aantal rond 2040, als we ons kantoorruimte huren leeuwarden midden in de ‘vergrijzing’ bevinden, zal zijn gestegen tot 250 000 per jaar. Begraven is dus big business. Aan het toenemende massale karakter van begraven zijn enkele voordelen voor de consument verbonden. Tenminste, als de consument genoegen neemt met een standaarduitvaart. Want: hoe meer uitvaarten de verzekeraar
te verzorgen heeft, hoe meer korting er bedongen kan worden. Kleinere kantoorruimte huren groningen uitvaartverzekeraars zullen voor een standaarduitvaart meer moeten neertellen. Zo kunnen de kosten van begraven variëren tussen de circa 3.100 en 5.000 euro al naar gelang de grootte van de verzekeraar. Dat dit consequenties heeft voor uw premie is evident.