MANAGER EN MANAGEMENT

Gerelateerde afbeelding

Middle management en (uitvoerend) eerstelijnsmanagement De grootste groep managers is de laag onder het topmanagement van de organisatie. Dit is het middle management: alle leidinggevenden onder het topmanagement. Het middle management is belangrijk, aangezien het uitvoering moet geven aan het algemeen beleid en ook veelal direct kantoor huren amsterdam leiding moet geven aan de uitvoerenden.
De belangrijkste taken van middle managers zijn: leidinggeven aan en sturing van activiteiten; operationele beslissingen nemen; doorgeven van informatie top-down en bottom-up; plannen; organiseren van de werkzaamheden; motiveren van medewerkers; onderhouden van interne en externe contacten; rapporteren; nieuwe activiteiten genereren.
Gelet op de tendens bij het topmanagement om over te gaan tot decentralisatie van kantoor huren schiphol bevoegdheden komen er steeds meer beleidsformulerende taken te liggen bij het hogere middle management. Het middle management heeft in organisaties waar het gaat om het doorvoeren van veranderingen een sleutelpositie. Immers, het topmanagement kan prachtige plannen bedenken, het middle management zal deze moeten overbrengen aan de medewerkers kantoor huren leeuwarden en hen hiervoor moeten motiveren.
Managers en soorten van beslissingen
Eerder in dit hoofdstuk hebben we vastgesteld (subparagraaf 1.3.J) dat alle managers een zekere hoeveelheid van hun tijd besteden aan besluitvormende activiteiten. In de vorige paragraaf hebben we geconstateerd dat er binnen organisaties verschillende managementniveaus te onderscheiden zijn. Nu gaan we de koppeling maken tussen de plaats van een manager in de organisatie en de aard van de te nemen beslissingen, alsmede de mate van tijdsbesteding aan kantoor huren groningen besluitvormende activiteiten. Overigens is het nemen van besluiten een zo belangrijk element van managementactiviteiten, dat we aan dit onderwerp een apart hoofdstuk ( S) zullen wijden.
Het aantal te nemen beslissingen in organisaties is groot en verschillend van aard. In het managementproces zijn in beginsel drie soorten beslissingen te onderscheiden: strategische beslissingen; organisatorische en tactische beslissingen; operationele beslissingen.