Lean production

‘De voorstanders claimen dat het systeem, door de onderlinge wisselwerking in het team, leidt tot bredere sociale en technische vaardigheden. Maar uit ander onderzoek weten we dat in Japan problemen juist worden kantoorruimte huren amsterdam opgelost door ‘vliegende teams’, niet door de mensen aan de productielijn. Het Japanse systeem is juist heel strak gestandaardiseerd en gereglementeerd. Werknemers participeren op de voorwaarden van het management.’ Opleiding en training zouden een belangrijke rol spelen in het lean production-concept. ‘Dat zou in theorie zo moeten zijn, als werknemers kantoorruimte huren schiphol bredere taken uitvoeren. Maar in deze fabrieken was daarvan op het operatorniveau geen sprake, wel voor de teamleiders. De stap van operator naar teamleider is heel groot. In Japan heb je daar acht tot tien jaar werkervaring voor nodig. De teamleider is een soort minimanager, vergelijkbaar met de vroegere voorman. Hij is verantwoordelijk voor zowel personele als operationele zaken.’ Zijn banen onder het regime van lean production dan dead end jobs? ‘Lean production wordt kantoorruimte huren leeuwarden gezien als een manier om het aantal niveaus in het middenkader te verminderen. Daarmee kun je op de korte termijn de kosten verminderen, maar de loopbaanmogelijkheden verdwijnen. Dat schijnt bij Toyota een groot probleem te zijn. Een deel van de productie is verplaatst naar het buitenland, zodat de onderneming in Japan veel minder mensen in dienst heeft. De mogelijkheden om vooruit te komen, zijn kantoorruimte huren groningen daardoor geblokkeerd en dat leidt tot veel demotivering onder het personeel.’