Het propageren van modulaire collimaten

Zoals uit de ‘roepnaam’ van de Stichting Collomoduul bleek, was haar voornaamste doelstelling het propageren van modulaire collimaten. De stichting wilde bevorderen dat producenten en distribuanten voor de opslag en het transport van levensmiddelen zo veel mogelijk gebruikmaken van de genormaliseerde pallet van 100 cm x 120 cm en van de genormaliseerde rolcontainervan 60 cm x 80 cm. Op basis daarvan is een modulaire maatreeks ontworpen voor de grondvlakken van omverpakkingen. Deze maatreeks bevat de ISO-moduul 40 cm x 60 cm en kantoorruimte huren amsterdam elf daarvan afgeleide maten. Uit ergonomische overwegingen zou een omverpakking niet hoger moeten zijn dan 40 cm en niet zwaarder dan 15 kg, dus gemakkelijk te tillen. Ook worden door distribuanten steeds meer eisen gesteld aan de hoogte van een ladingeenheid. Sommige distributiecentra zijn ingericht op palletladingen met een maximale hoogte van 1,50 m of 1,80 m. Een leverancier die hagere palletladingen aanbiedt, moet ze laten overstapelen door zijn chauffeur, of de chauffeur wordt gedwongen de goederen retour te nemen. De houding van de grossiers en grootwinkelbedrijven wordt in dit opzicht steeds harder.
12.4.2 lnformatie-integratie De tweede vorm van integratie betreft activiteiten die zieh richten op kantoorruimte huren schiphol afstemming van informatiestromen. Evenals bij fysieke integratie verandert bij integratie van de informatievoorziening de grondvorm van het logistieke proces niet. Voorraadpunten blijven op dezelfde plaats en ook het besturingssysteem verandert niet. Hiermee kan het ontstaan van breuklijnen in de informatiestromen worden voorkomen. Informatie van de aanleverende organisatie hoeft niet opnieuw te worden ingebracht, maar kan zonder verdere tussenkomst worden gebruikt. Een voorbeeld van deze vorm van ketenintegratie is het online doorzenden van verzendgegevens van de verlader naar de transporteur. Een ander voorbeeld is het (boekdata)systeem van het kantoorruimte huren leeuwarden Centraal Boeklrnis, waarmee men in directe verbinding staat met de aangesloten boekhandels. Een belangrijk hulpmiddel bij deze vorm van ketenintegratie is electronic data interchange (EDI).
Onder electronic data interchange (ED!) verstaan we de elektronische uit’Nisseling zonder menselijke interacties van gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van de bij een handelstransactie betrokken partijen.
Door de toepassing van EDI in het handelsverkeer wordt in principe alle berichtgeving via papier vervangen door de elektronische berichtenuitwisseling. De handelstransactie op zichzelf verandert daar niet van, maar wel de manier waarop de transactie wordt afgewikkeld. Voorbeelden van EDT-berichten zijn: orders, leveringsschema’s, transportschema’s, facturen en verzekeringsdocumenten kantoorruimte huren groningen (Kreuwels, 1996). Gegevens moeten eerst worden gestandaardiseerd volgens de zogenoemde EDIFACT-normen. Daarmee verschilt EDI van bijvoorbeeld een faxbericht, dat ongestructureerd kan worden verzonden naar een derde. De genoemde auteur onderkent een viertal voordelen, dat aan het werken met EDI is verbanden: snelheid, tijdsonafhankelijkheid, betrouwbaarheid en efficiency.