Het dienstverleningsproces

Het callcenter is een van de snelst groeiende vormen van neotayloristisch werk. ‘Het callcentermanagement werft mensen die over kantoorruimte huren amsterdam communicatieve vaardigheden beschikken. Maar uiteindelijk moeten de operators in de vastgestelde tijd een voorgeschreven script oplezen, en verloopt de communicatie volgens een vastgelegd patroon. In een werkomgeving die voor het overgrote deel is voorgeschreven, gemeten en kantoorruimte huren schiphol beheerst, bestaat uiteindelijk weinig mimte om de gevergde vaardigheden werkelijk toe te passen of om nieuwe competenties te ontwikkelen.’ In het neotaylorisme gaat het nog steeds om de beheersing van de menselijke interventie. Standaardisering en rationalisering van kennisprocessen en geautomatiseerde beheersing van de werkstroom en prestatiemeting zijn de kernelementen van het systeem. Aan het loket van een bank ofbij het boeken van een reis leidt het informatiesysteem de werknemer door een gestandaardiseerd kantoorruimte huren leeuwarden proces, waarvan alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden afgeweken. Standaardsering van de kwaliteit, in systemen als IS0-2000, versterkt het voorgeschreven karakter van de dienstverlenende activiteiten. De informatietechnologie koppelt taken en handelingen van begin tot eind aan elkaar tot een keten. Workflow-programma’s als ERP (Enterprise Resource Planning) vertalen de financiele en logistieke rationaliseringsstrategie van het management in werkprocedures en in informatiestromen over
het dienstverleningsproces. De strategie ligt als het ware opgeslagen in de techniek. Het streven om het tijdsverloop van het dienstverleningsproces te verkorten, volgens de principes van real-time deliveryen mass costumization, leidt tot uitbreiding van de logica van de lopende band: uitsplitsing van taken over laaggekwalificeerde werknemers, die onderling uitwisselbaar zijn. Permanente spoed is de standaardwerkwijze.De strategische orientatie op de klant kantoorruimte huren groningen schept een nieuwe ritmiek in de productie. Naarmate alle stadia in het dienstverleningsproces aan elkaar zijn gekoppeld neemt in elke fase de intensivering van het werk toe.