Grondstoffen

 Grondstoffen zijn ruwe materialen die van buiten worden betrokken en uitsluitend in gewicht, volume, oppervlakte of lengte worden verhandeld. Ze zijn bestemd om via een bewerking tot onderdeel te worden kantoor huren zuidas verwerkt. Voorbeelden: staalplaat in een metaalverwerkend bedrijf ofkoffiebonen bij een koffiebranderij. Grondstoffen worden meestal ingekocht onder een specifiek productnummer. Dat productnummer dient ter identificatie in de eigen onderneming en als hulpmiddel bij de besturing. Aan de hand hiervan kan men een voorraadregistratie per product opstellen. Het productnummer van een onderneming hoeft niet hetzelfde te zijn als dat van de leverancier. De meeste bedrijven hebben een eigen kantoor huren schiphol productnummersysteem ingevoerd. Bij wisseling van leverancier hoeven de interne gegevens op de werkdocumenten niet aangepast te worden.
Ad 2 Onderdelen Onderdelen zijn producten die enkelvoudig zijn. Dat wil zeggen dat het product niet meer in andere losse delen hoeft te worden onderscheiden. Vaak worden ze uit een stuk vervaardigd. Voorbeelden: bouten en moeren of een plastic spuitgietproduct uit een stuk. Het kunnen zowel maakdelen als koopdelen zijn. Ze komen in diverse vormen voor. Normdelen zijn koopdelen die volgens een standaard zijn vervaardigd. Een voorbeeld is de NEN-ISO-norm (Nederlandse Normen kantoor huren leeuwarden International Organization for Standardization), die voor verschillende producten is vastgelegd, bijvoorbeeld voor bevestigingsmiddelen. Als men een dergelijk product aanschaft, moet de kwaliteit onafhankelijk zijn van de leverancier.
Samenstellingen zijn vast gemonteerde of blijvend bij elkaar verpakte Samenproducten, opgebouwd uit een aantal bestaande producten die onafhanke- stellingen lijk van elkaar vervaardigd of verkregen zijn. Voorbeelden: chassis, motoren of stoelen. Het overzicht van de producten die gezamenlijk de samenstelling vormen, wordt weergegeven in de vorm van een productstructuur. We zullen het onderwerp ‘productstructuren’ in paragraaf 6.2 nader behandelen. Het kamt voor dat de gebruiker een samenstelling koopt bij een leverancier kantoor huren groningen en die samenstelling in het eigen productieproces beschouwt als een koopdeel. Dan wordt hiervoor intern een productnummer gehanteerd.