Groepsgewijze opstelling

Gerelateerde afbeelding

Groepsgewijze opstelling en taakverdeling In een groepsgewijze opstelling bevinden zich in een ‘productiecel’ alle machines (en mensen) om een bepaald ( deel)product te maken. Binnen een productiecel kan dan gekozen worden voor het verrichten van deelbewerkingen per productiemedewerker roulariemogelijkheden (‘F-indeling’) en kunnen daaraan roulatiemogelijkheden worden gekoppeld. Na een kantoorruimte huren amsterdam bepaalde tijd wisselt de productiemedewerker dan van bewerkingsstation om bijvoorbeeld afstomping taakverruiming en eentonigheid tegen te gaan. ‘ Een andere mogelijkheid is het kiezen voor taakverruiming: meer verschillende taken in een bewerkingsstation onderbrengen. Voegt men daaraan bijvoorbeeld ook nog planningstaken, onderhoudstaken en kantoorruimte huren schiphol kwaliteitscontrole toe, dan is er sprake van taakverrijking. In deze gevallen kan een productiemedewerker alle fasen van bewerking tot een eind- of deelproduct (P-indeling) afwerken om daarna ‘zijn werk’ met een nieuw product te vervolgen.
In figuur 7. 3 is aangegeven op welke wijze een product of dienst totstandkomt binnen een functionele organisatie. Indien men meer product-marktcombinaties bedient, leidt dit tot een complexe besturing, veel coördinatie, lange wachttijden en voorraadvorming. Uitgangspunt is een maximale bezettingsgraad van mensen en productiemiddelen. Het is kantoorruimte huren leeuwarden inmiddels duidelijk dat deze afstemming en coördinatie veel managementcapaciteit vragen. Door te organiseren rond processen, in plaats van rond functies, zijn minder managers nodig. Daardoor kunnen sneller besluiten worden genomen. Omdat product-marktcombidecentrale resultaat- naties centraal staan, neemt tevens de decentrale resultaatverantwoordelijkheid toe. Deze verantwoordelijkheid oplossing kan leiden tot duplicatie van dure of unieke capaciteit. Dit nadeel is te ondervangen door deze capaciteit te bundelen in eenheden. Omdat deze kleine eenheden – in termen van onderlinge afhankelijkheid (hoofdstuk 6) – ‘gepoold afhankelijk’ zijn, verstoren ze elkaar kantoorruimte huren groningen in hun dagelijks functioneren niet zo snel. De coördinatiebehoefte is daarom standaardisatie van output minder groot. De eenheden kunnen gecoördineerd worden door standaardisatie van output. In essentie wordt door middel van het organiseren rond processen de besturing van processen gedecentraliseerd én vereenvoudigd.
Een belangrijke voorwaarde voor het organiseren rond processen is dat de orderstroom niet te veel fluctueert. Als dit het geval is, kan dit leiden tot leegloop in de ene afdeling,