Functie van organisatiecultuur

Gerelateerde afbeelding

Organisatiecultuur is belangrijk omdat dit het organisatieleven in zekere zin voorspelbaar en overzichtelijk maakt, een band schept tussen leden van een kantoor huren amsterdam organisatieonderdeel en bijvoorbeeld ook maakt dat er niet van geval tot geval steeds nieuwe beslissingen moeten gemeenschappelijke worden genomen. Organisatiecultuur kunnen we beschouwen als de gemeenschappelijke verstandhouding verstandhouding van de leden van en de belanghebbenden bij een organisatie. Waar verstandig handelen in organisaties van belang is, daar is het ook zaak te letten op organisatiecultuur. Ogenschijnlijk is deze ‘zacht’ en ‘ongrijpbaar’, maar uit ze zich in de ‘harde’ leerschool van organisatiegedrag, onder kantoor huren schiphol andere door aanwijzingen, vormen van beloning en ‘straf’, in tradities en gewoonten en in de normen en regels die op de verschillende niveaus van de organisatie of binnen verschillende organisatie-eenheden gelden, bijvoorbeeld in productie ten opzichte van marketing en verkoop. De cultuur van een organisatie uit zich ook in het al of niet gebruiken van voornamen, in de huisvesting en huisstijl, in de communicatie tussen kantoor huren leeuwarden organisatieleden, de wijze waarop klanten worden behandeld, de mate van werkinzet van mensen op een afdeling, de kleding die men draagt, de taal die men gebruikt, het op tijd zijn. Oog hebben voor deze ‘uiterlijkheden’ is dus belangrijk om een organisatie en de daarin ‘vastliggende’ verhoudingen te leren kennen.
Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van een bedrijf over hoe het in hun organisatie dagelijks toegaat. Organisatiecultuur, in termen van gemeenschappelijke verstandhouding, blijkt veel te maken te hebben met het geheel van leerervaringen uit het verleden van de organisatie.
In de structuur en strategie kantoor huren groningen van een organisatie blijken bijvoorbeeld de soms onuitgesproken idee├źn, die de machthebbers in een organisatie hebben over invloed en machtsuitoefening, tot uitdrukking te komen. Deze zijn uiterst bepalend voor beslissingen over wie verantwoordelijkheid (mogen) dragen en de wijze waarop een organisatie reageert op de situaties in de externe omgeving.