Full-service pakket

Gerelateerde afbeelding

Afhankelijk van de inhoud van het full-service pakket besluit de ondernemer van een of meer deelgebieden gebruik te maken. De ondernemer behoudt dus een zeer grote mate van vrijheid bij zijn keuze.
Een tweede samenwerkingsvorm is het vrijwillig filiaalbedrijf. Hieronder vrijwillig filiaalbedrijf wordt verstaan een onder een eenheidsnaam werkende centraal geleide organisatie bestaande uit een of meer gelijksoortige groothandelsondernemingen en een in de regel groot aantal gelijksoortige detailhandelsondernemingen, waarbij eigendom en exploitatie in handen van de afzonderlijke deelnemers blijven. 10 Vrijwillig filiaalbedrijven treffen we met name aan in de levensmiddelensector.
Een derde samenwerkingsvorm is franchising. Bij franchising spreken franchising we van een franchisegever en een franchisenemer (de winkelier). Bij een samenwerking in franchisevorm is de franchisenemer strikt gebonden aan uniforme richtlijnen die betrekking flexplek amsterdam hebben op winkelinrichting, inkoop, verkoopbevordering en marketing, prijspolitiek en assortimentspolitiek. Deze uniforme richtlijnen zijn door de franchisegever in een contract opgesteld. De franchisegever kan een fabrikant, een groothandelaar of een detaillist zijn. De franchisenemer betaalt in ruil voor het gebruik maken van het winkelconcept een fee aan de franchisegever. Meestal bestaat de fee uit een percentage van de omzet. De franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers. Voor beide partijen heeft het franchisesysteem grote voordelen. Voordelen franchisenemer: • maakt gebruik van (landelijk) imago van de keten; • maakt gebruik van diensten van de franchisegever (onder andere assortimentssamenstelling en reclame); • heeft minder risico doordat succes winkelformule bewezen is; • legt zich toe op een bepaalde functie: verkoop.
Voordelen franchisegever: voor uitbreiding van winkelketen wem1g eigen investeringen nodig, hierdoor is snelle uitbreiding mogelijk; • doordat franchisenemers zelfstandige ondernemers zijn, is de motivatie hoog.