FIS-Marketing en verkoop

Gerelateerde afbeelding

Productie houdt in: het bewerken of verwerken van grondstoffen (ook: kennis), materialen of halffabrikaten tot eindproducten of diensten. Als bedrijven geografisch gespreide productieactiviteiten hebben, is het van belang ook het ‘inter-company’ -verkeer in het systeem tot uitdrukking te laten komen. Het eindproduct van de ene productie-eenheid dient dan bijvoorbeeld als grondstof of als halffabrikaat voor de andere eenheid binnen het grotere concernverband.
FIS-Marketing en verkoop In samenhang met de hoofdstukken 4, 10 en 1 2 betreft dit onder meer het volgende. Strategische ontwikkelingen op afzetmarkten; omvang geografische spreiding, mode/ planning smaak/behoefte/ trends; prijsontwikkelingen;
eigen bestand en potentieel afnemers-/ cliëntenbestand: samenstelling, koopkracht; technologie, innovatie bij concurrenten c.q. bij collega-dienstenaanbieders.
middellange- en kortetermijnmarktanalyse c.q. vraaganalyse; acquisitie, verkoopbevordering; omzetten en vergelijkbare activiteiten: absolute gegevens, vergelijkende cijfers, ratio’s, analyses; commerciële resultaten, marktaandeel.
toelaatbare (categorieën van) afnemers; kredietwaardigheidsvoorschriften; betalings- en leveringscondities; prijsbepalings- c.q. prijsvoorschriften; kortingsfaciliteiten; beschikbaarheid c.q. leverbaarheid van product of dienst: leverings- of productietermijn, reserveringen, bestelniveau; mogelijkheden/normen voor aanvulling voorraad/ capaciteit.
leveringscontracten, productieopdracht of dienstverleningsaanvraag; stamgegevens inzake afnemers, producten en diensten; gegevens inzake bedrijfsruimte breda genoten krediet, op korte termijn beschikbare voorraad, plaatsruimte, rooster- of agendaruimte.
personeel In samenhang met de hoofdstukken 4, 8, 10 en 12 betreft dit onder meer het volgende. Strategische informatie wervingsbeleid (manpower planning); planning informatie honoreringsbeleid; informatie opleidingsbeleid (waaronder management development); analyse van ontwikkelingen in de werkgelegenheid; analyse van de arbeidsmarkt: regionaal, nationaal c.q. internationaal; analyse van externe opleidingsmogelijkheden; analyse van nationaal inkomensbeleid (inclusief secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden); analyse van mutaties in het personeelsbestand; beoordeling van aanwezig versus gewenst personeelsbestand (naar bekwaamheden, functies).
analyse van verschillen in aanwezige planning versus begrote personeelssterkte; analyse van werkelijke versus begrote personeelskosten; analyse van wervingskosten, opleidingskosten; opbouw van personeelgegevensbestand (carrièreplanning, bekwaamheden, geschiedenis van het dienstverband, prestatiebeoordeling, functiebeschrijving, opleidingsgegevens, personalia); beheer van honoreringssysteem (CAO); beheer van opleidingsprogramma’s.
aanstellingen, ontslagen, ontslagaanvragen, schorsingen, wijzigingen van honoraria, toekenningen van bijzondere beloningen, van bijzonder verlof en van voorschotten; voor werving geschikte media (oplage, lezerskring, soort advertentie, respons op advertenties); wervingsacties; toe te rekenen personeelskosten naar kostenplaatsen, projecten, enzovoort; te geven opdrachten tot uitbetaling inzake honoraria, andere personeelsuitkeringen alsmede van overige personeelskosten.