Europese ondernemingsraad

Gerelateerde afbeelding

Zo heeft de Europese ondernemingsraad het recht op informatie over grensoverschrijdende ontwikkelingen en over activiteiten die gevolgen hebben kantoorruimte huren amsterdam voor vestigingen in verschillende Europese landen, zoals fusies of bedrijfssluitingen. Elke lidstaat heeft de vrijheid de wetgeving naar eigen inzicht aan te scherpen. Multinationals moeten zich houden aan de wet in het land waar hun Europese hoofdkantoor is gevestigd.
Medezeggenschapsstructuren in kantoorruimte huren schiphol Europa: grote verschillen In de structurering van de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau zijn tussen de EUlidstaten – ondanks de EU-richtlijn van 22 september 1994 -grote verschillen te herkennen. Deze verschillen zullen het instellen van de Euro-OR en het functioneren ervan zeker nog langdurig compliceren (zie ook subparagraaf 3.4.4).
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
Verschillen in kantoorruimte huren leeuwarden industriële democratie tussen een aantal Europese landen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd:
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg (N-W Europees model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de ondernemingsraad met meer (D) of minder (NL) invloed via de Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Bestuur (RvB); instemmingsrecht: sociale onderwerpen kantoorruimte huren groningen informatie- en adviesrecht: economische en organisatorische aangelegenheden.
Via vertegenwoordigers in RvC en RvB is de werknemersinvloed verhoudingsgewijs groot.
Engeland en Ierland (Brits model) geen wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming (voluntarisme); medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopsteward’; geen instemmingsrechten: via onderhandelingen wordt inspraak bereikt over sociaal beleid en economische aangelegenheden (inclusief de arbeidsvoorwaarden).
Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland (N-W Europees/Brits model) wettelijke regelingen van medezeggenschap in de onderneming; medezeggenschapsorgaan: de vakbond in de figuur van de ‘shopstewards’, en werknemersvertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen; instemmingsrecht: organisatie van de productie, het sociale beleid, fondsbeheer (inclusief de arbeidsvoorwaarden); geen stemrecht hebben de vakbondsvertegenwoordigers in de RvB; informatie- en adviesrecht: economische aangelegenheden.