Empirisch aangetoond

Ed Diener en zijn team hebben empirisch aangetoond dat vakanties worden gekozen door het terugblikkende zelf. Zij vroegen studenten een dagboek bij te houden en de beoordeling van hun ervaringen tijdens de voorjaarsvakantie per dag vast te leggen. De studenten noteerden ook een samenvattende beoordeling van hun vakantie toen deze was afgelopen. Ten slotte gaven ze aan of ze al of niet van plan waren om de vakantie die ze zojuist hadden doorgemaakt te herhalen. Aan de hand van een statistische analyse werd vastgesteld dat de voornemens kantoor huren amsterdam voor toekomstige vakanties volledig bepaald werden door de uiteindelijke beoordeling, zelfs als deze beoordeling geen nauwkeurige neerslag was van de kwaliteit van de ervaringen die in het dagboek beschreven waren. Net als in het experiment met de koude hand laten mensen zich leiden door hun herinneringen wanneer ze besluiten of ze een ervaring al of niet willen herhalen. Een gedachte-experiment over uw kantoor huren schiphol volgende vakantie maakt het u mogelijk uw houding tegenover uw ervarende zelf waar te nemen.
Aan het einde van de vakantie zullen alle foto’s en video’s vernietigd worden. Daarnaast krijgt u een drankje te drinken waardoor alle herinneringen aan uw vakantie worden uitgewist.
Welk effect zou dit vooruitzicht hebben op uw vakantieplannen? Hoeveel zou u voor deze vakantie willen betalen in vergelijking met een normaal gedenkwaardige vakantie?
Hoewel ik de kantoor huren leeuwarden reacties op dit scenario niet volgens de regels heb onderzocht, is mijn indruk op grond van gesprekken dat het uitwissen van herinneringen de waarde van de ervaring sterk vermindert. In sommige gevallen behandelen mensen zichzelf net zoals ze iemand anders met geheugenverlies zouden behandelen: ze kiezen voor het vergroten van hun geluk door terug te keren naar een plek waar ze in het verleden gelukkig zijn geweest. Maar sommige mensen zeggen dat ze daar niets in zien, waarmee ze duidelijk maken dat ze zich alleen druk maken om hun terugblikkende zelf, en minder om hun ervarende zelf met geheugenverlies dan om een vreemde met geheugenverlies. Veel mensen geven aan dat ze noch zichzelf noch een ander slachtoffer van geheugenverlies op pad zouden sturen om bergen te beklimmen of een trektocht door kantoor huren groningen het oerwoud te maken, omdat deze ervaringen op het moment zelf meestal pijnlijk zijn en hun waarde ontlenen aan de verwachting dat zowel de pijn als de vreugde van het bereiken van het doel gedenkwaardig zullen zijn.