Een strategische benadering van kwaliteit

Gerelateerde afbeelding

Een strategische benadering van kwaliteit betekent dat al bij het productontwerp rekening wordt gehouden met de eigenlijke productie (design for manufacturing) en de productbetrouwbaarheid (design for reliability), maar ook met de eisen ten aanzien van gebruiksvriendelijkheid (design for usability) en de service (design for serviceability). Ook worden toeleveranciers (in de vorm van ‘co-makership’) ingeschakeld bij kwaliteitsverbeteringsprogramma ‘s. Kwaliteitsbeheersing gaat zo dus verder dan uitsluitend het voldoen aan vooraf gestelde normen of specificaties. Het richt zich ook op het inspelen op latente verwachtingen en eisen van de klant, zoals deze uit marktonderzoek naar voren komen. In de kwaliteitsontwikkeling valt zo in de loop van de jaren een verschuiving waar te nemen van ‘inspecting in’ (eerste fase), via ‘controling in’ (tweede fase) en ‘building in’ (derde fase) naar ‘managing in’ van kwaliteit. Deze verschuiving gaat gepaard met een veranderende verantwoordelijkheid voor kwaliteit. In de eerste fase ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij de afdeling Kwaliteitsinspectie, vervolgens bij de productieafdeling, daarna bij alle afdelingen voor hun eigen bedrijfsruimte breda activiteiten, en ten slotte bij iedereen in de organisatie, in het bijzonder bij de topleiding voor het formuleren van een kwaliteitsbeleid en het actief aansturen van dat beleid.
Certificering van kwaliteit(ssystemen) Als een kwaliteitssysteem van een organisatie voldoet aan door een externe instantie certificering bepaalde normen en eisen, kan een certificaat worden verstrekt. Met een kwaliteitssysteem bedoelen we dan het geheel van op kwaliteit gerichte organisatorische structuren, verantwoordelijkheden, procedures en voorzieningen. De normen en eisen geven een beschrijving van de voorwaarden waaraan het kwaliteitssysteem moet voldoen. Het certificeren van kwaliteitssystemen wordt steeds belangrijker voor ondernemingen. Enkele redenen hiervoor zijn de volgende:
De steeds hoger wordende kwaliteitseisen van de afnemer/ consument. Indien een onderneming beschikt over een kwaliteitscertificaat, kan de afnemer dit als een kenmerk van zekerheid en betrouwbaarheid zien. De Europese eenwording met haar toename van concurrentie in verschillende marktsegmenten. Een onderneming die beschikt over een internationaal erkend kwaliteitscertificaat kan haar positie op de markt aanzienlijk verbeteren. Nieuwe internationale en nationale wetgeving met betrekking tot productaansprakelijkheid. De producent kan hierbij altijd aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een door hem vervaardigd product. Het beschikken over een kwaliteitscertificaat zou de hoogte van de schadeclaim kunnen beperken. Ook zouden verzekeringsmaatschappijen weleens eisen kunnen gaan stellen op dit gebied.