Een rubberplantage in Brazilie

Naast het vermijden van lacunes in de productiestroom had de lopende band nog een voordeel. Taylor had zijn hele leven moeten strijden tegen de talloze manieren die arbeiders vonden om zijn ‘wetenschappelijk bepaalde’ productiemethoden te saboteren. In het systeem van Ford werden alle afwijkingen van de productienorm weggemechaniseerd. De snelheid van het pro
ductieproces en het productievolume konden niet meer door de arbeider worden be”invloed, maar werden volledig gedicteerd door de machine. Ford paste Taylors ideeen toe over rigide normen en nauwkeurige metingen. Hij wantrouwde de toleranties waartegen eventuele onderaannemers onderdelen zouden kunnen aanleveren. Daarom streefde hij naar een volledige beheersing van de productielijn; een doel kantoorruimte huren amsterdam dat hij realiseerde in zijn gigantische River Rouge-fabriek. Hier kwamen de grondstoffen binnen die intern werden bewerkt tot onderdelen, waaruit vervolgens auto’s werden geassembleerd; alles op een plaats. Hij ging zo ver dat hij een rubberplantage in Brazilie bezat.
De lopende band had een kantoorruimte huren schiphol belangrijk voordeel.Alle afwijkingen van de productienorm werden weggemechaniseerd. De snelheid van het productieproces en het productievolume konden niet meer door de arbeider worden be”lnvloed, maar werden volledig gedicteerd door de machine.
Ford was de eerste die de mogelijkheid voorzag van massale mobiliteit, ontstaan door een combinatie van twee factoren: de overvloedige beschikbaarheid van ruwe olie in de Verenigde Staten ende effecten van kantoorruimte huren leeuwarden schaalvergroting binnen een systeem van gestandaardiseerde massaproductie. In enkele maanden na de introductie van de nieuwe productietechniek werd de arbeidstijd die nodig was om een auto te bouwen teruggebracht kantoorruimte huren groningen van 121/2 uur naar 90 minuten. Het productievolume van de T-Ford schoot omhoog ende prijs daalde spectaculair. In 1908 werden 6.ooo stuks verkocht voor 850 dollar per stuk; in 1916 577.000 tegen een prijs van 350 dollar.