Een rijke en levendige verbeelding

Ik denk dat deze boodschap inhoudt dat een rijke en levendige verbeelding van de uitkomst, ongeacht of deze al niet emotioneel is, de rol van waarschijnlijkheid in de beoordeling van een onzeker vooruitzicht terugdringt. Deze hypothese suggereert een voorspelling waarin ik een redelijk hoog vertrouwen stel (hoewel mijn voorspellingen vaak niet uitkomen): de toevoeging van irrelevante maar levendige bijzonderheden aan een geldelijke uitkomst verstoort de berekening. Vergelijk uw equivalenten in geld voor de volgende kantoor huren amsterdam uitkomsten: • een kans van 21 procent (of 84 procent) om aanstaande maandag 59 dollar te ontvangen; • een kans van 21 procent (of 84 procent) om aanstaande maandagmorgen een grote blauwe kartonnen envelop met 59 dollar te kantoor huren schiphol ontvangen. De nieuwe hypothese is dat er in het tweede geval minder gevoeligheid voor waarschijnlijkheid zal zijn, omdat de blauwe envelop een rijker en directer beeld oproept dan het abstracte idee van een som geld. U hebt de gebeurtenis mentaal in beeld gebracht en daarmee een scherp beeld van de uitkomst opgeroepen, zelfs als u weet dat de waarschijnlijkheid laag is. Cognitief gemak draagt ook bij aan het zekerheidseffect: wanneer je jezelf een levendig beeld van een gebeurtenis hebt gevormd, wordt de mogelijkheid dat deze gebeurtenis niet zal plaatsvinden ook levendig verbeeld en wordt daar een te groot gewicht aan toegekend. De combinatie van een versterkt kantoor huren leeuwarden mogelijkheidseffect en een versterkt zekerheidseffect laat weinig ruimte voor veranderde beslissingsgewichten in het gebied tussen kansen van 21 en 84 procent.
Levendige waarschijnlijkheden Het idee dat de directheid, de levendigheid en het gemak waarmee mensen zich een beeld vormen bijdragen aan beslissingsgewichten, krijgt steun uit veel andere waarnemingen. In een kantoor huren groningen klassiek experiment heeft de psycholoog Seymour Epstein deelnemers de keuze gegeven tussen het trekken van een knikker uit een van twee urnen, waarbij rode knikkers een prijs winnen.