Een relatief recente ontwikkeling

Een relatiefr ecente ontwikkeling op het gebied van magazijnbeheer, is voicepicking. Voicepicking is het via spraakherkenning verzamelen van orders. Hierbij hebben magazijnmedewerkers een draagbare computer en een headset, waardoor ze informatie over de te verzamelen orders doorkrijgen. Een kantoor huren zuidas belangrijk voordeel hiervan is dat de orderverzamelaar zijn handen vrij heeft, omdat er niet gescand of afgevinkt hoeft te worden en er geen gegevens moeten worden ingevuld. Ook wordt het proces verbeterd, worden er minder fouten gemaakt en is er een snellere transactieverwerking. Deze functie is op het moment erg in opkomst en is zelfs terug te zien in
kleinere magazijnen. Deze tool is kantoor huren schiphol vooral erg geschikt bij arbeidsintensieve processen, maar minder bruikbaar bij grote hoeveelheden gegevens. Dan kan beter gebruikgemaakt worden van RFID (Van den Berg, 2007).
8.5.1 Functie en betekenis van WMS De betekenis van WMS wordt duidelijk door middel van het bespreken van de belangrijkste magazijnfuncties, namelijk de inslag-, opslag-en uitslagfuncties. Ook bespreken we de taakverdelingvan de magazijnmedewerkers.
Ins lag Een WMS adviseert bij het kantoor huren leeuwarden toewijzen van locaties voor goederen wat de snelste en meeste efficiente afhandeling is, of het nu bij inslag gaat om lnslag geplande ontvangsten uit productie of inkoop, of om ongeplande ontvangsten, zoals retouren. Staat er voor binnenkomende goederen een productieof verkooporder open, dan wordt dat gegeven uiteraard direct gemeld, zodat onnodige magazijnbewegingen worden voorkomen. Voor de magazijnmedewerkers genereert een WMS steeds heldere, geprinte instructies, waarop is aangegeven naar welke locatie een artikel of partij moet worden verplaatst. De mogelijkl1eid te werken met barcoderingen minimaliseert in alle fasen de kans op menselijke fouten. Het gebruik van draadloze terminals bij het verdelen van de werkopdrachten kan de magazijnprocessen versnellen en efficienter maken.
Opslag Per magazijn of per kantoor huren groningen artikelsoort wordt vooraf aangegeven welke methode van locatietoewijzing moet worden gevolgd. Automatisch houdt het systeem rekening met de relatieve grootte van het artikel of de pallet ende capaciteit van bepaalde locaties. Is er bij het artikel een locatiegroep vastgelegd, dan kan die bepalend zijn. Maar er kan ook worden gewerkt met bulk- en picklocaties. Als voor de opslag eerst een inspectie van bepaalde goederen Opslag gewenst is, zorgt het systeem ervoor dat een zending eerst in de inspectieruimte wordt opgeslagen en daarna naar haar uiteindelijke locatie wordt getransporteerd. Retouren, in veel organisaties een lastig probleem, worden naar hun juiste locatie getransporteerd. Afhankelijk van het product kan dat een specifieke retourenlocatie of een locatie elders in het magazijn zijn.