Een mogelijke uitkomst

Niets winnen is een mogelijke uitkomst in alle drie gokken en de prospecttheorie kent aan die uitkomst in alle drie gevallen dezelfde waarde toe: niets winnen is het referentiepunt en de waarde daarvan is nul. Stemt kantoor huren amsterdam dit overeen met uw ervaring? Natuurlijk niet. In de eerste twee gevallen komt niets winnen niet voor en is het redelijk om daaraan een waarde van nul toe te kennen. In het derde scenario is niets winnen daarentegen buitengewoon teleurstellend. Net als bij een salarisverhoging die informeel is toegezegd, leidt de grote waarschijnlijkheid dat je het grote bedrag zult kantoor huren schiphol  winnen ertoe dat er (met enig voorbehoud) een nieuw referentiepunt wordt ingesteld. Op grond van je verwachtingen zal niets winnen als een groot verlies worden ervaren. De prospecttheorie weet met dit gegeven geen raad omdat zij niet toelaat dat de waarde van een uitkomst (in dit geval niets winnen) verandert wanneer deze zeer onwaarschijnlijk is, of wanneer het alternatief heel waardevol is. In eenvoudige termen gesteld betekent dit dat de prospecttheorie geen rekening kan houden met teleurstelling. Teleurstelling en het verwachten van teleurstelling zijn echter reële gegevens en het niet erkennen van deze gegevens is een kantoor huren leeuwarden even duidelijke fout als de fouten in de tegenvoorbeelden die ik heb aangevoerd om de theorie van Bernoulli te kritiseren. Prospecttheorie en utiliteitstheorie houden ook geen rekening met spijt. Beide theorieën gaan uit van de veronderstelling dat de beschikbare opties bij een keuze afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar beoordeeld worden en dat de optie met de hoogste waarde wordt uitgekozen. Deze kantoor huren groningen veronderstelling is stellig onjuist, zoals het volgende voorbeeld laat zien.
Probleem 6: kies tussen 90 procent kans om 1 miljoen dollar te winnen of 50 dollar met zekerheid te ontvangen.
Probleem 7: kies tussen 90 procent kans om 1 miljoen dollar te winnen of 150.000 dollar met zekerheid te ontvangen.