Een meer fundamenteel antwoord

Een meer fundamenteel antwoord komt van Robert Gordon (Northwestern University in Chicago) die zieh in karte tijd een naam verwierf als de kantoorruimte huren amsterdam scepticus van de nieuwe economie. Hij onderscheidt in de ontwikkeling van de Amerikaanse economie drie perioden: • een opgang in de jaren 1950-1972 met een productiviteitsgroei van gemiddeld 2,63% per jaar; • een stagnatie in het tijdvak 1972-1993: een productiviteitsgroei van 1,13%, een vermindering van 1,5 procentpunt; • een herstel tussen 1995 en 1999: een productiviteitsgroei van 2,15%, een stijging van 1,02 procentpunt. De laatste periode kantoorruimte huren schiphol lijkt het optimisme van de aanhangers van de nieuwe economie te bevestigen, ware het niet dat de totale productiviteitsgroei slechts kan worden toegerekend aan een bedrijfstak die in termen van werkgelegenheid een zeer geringe rol speelt: de computerindustrie. Hier is de groei overweldigend: 17,83% per jaar tussen 1972 en 1995, 41,7% tussen 1995 en 1999· Maar dat was dan alles. Gordon:
‘Nader onderzocht biedt de opleving van de productiviteit, hoe indrukwekkend kantoorruimte huren leeuwarden ook, geen bewijs voor een “brede” nieuwe economische revolutie. Zo’n revolutie zou geschapen worden door de voordelen van computers en andere elektronische apparatuur en overvloeien naar sectoren van de economie die daarin sterk hebben gelnvesteerd. In tegenstelling tot een “smalle” economische revolutie die eenvoudig bestaat uit een snelle kantoorruimte huren groningen productiviteitsgroei in de productie van elektronische apparatuur zelf, zonder overloop naar de rest van de economie.”7