Een hersengebied

Een hersengebied waarvan bekend is dat het in verband staat met conflict en zelfbeheersing (de anterieure cingulate), was actiever wanneer kantoor huren amsterdam proefpersonen tegen hun natuur ingingen: wanneer ze voor zekerheid kozen ondanks het feit dat deze was aangeduid als een verlies. Weerstand bieden aan de neigingen van Systeem kantoor huren schiphol r brengt kennelijk conflict met zich mee. 3. De meest ‘rationele’ proefpersonen, degenen die het minst gevoelig waren voor kadereffecten, vertoonden toegenomen activiteit in een
frontaal gebied van de hersenen dat betrokken is bij de combinatie van emoties en redelijkheid bij het nemen van beslissingen. Het was opmerkelijk dat de ‘rationele’ deelnemers niet degenen waren die het sterkst blijk gaven van conflict. Kennelijk kwam de verankering in de werkelijkheid bij deze elite onder de deelnemers (vaak, niet altijd) zonder veel conflict tot stand.
Door de koppeling van observaties van gemaakte keuzen met een registratie van hersenactiviteit is dit onderzoek een goed voorbeeld van de manier waarop de emotie die door een woord wordt opgeroepen, de uiteindelijke keuze kan beïnvloeden. Een experiment dat Amos uitvoerde met collega’s aan de Harvard Medica! School, is kantoor huren leeuwarden het klassieke voorbeeld van emotionele inkadering. Medische proefpersonen kregen cijfers voorgelegd over de uitkomsten van twee behandelingen van longkanker: operatief ingrijpen en bestraling. De cijfers voor overleven na vijf jaar laten een duidelijke voorkeur voor operatief ingrijpen zien, maar op de korte termijn zijn operaties riskanter dan bestraling. De helft van de deelnemers nam kennis van cijfers over overleven en de andere helft kreeg dezelfde informatie in termen van sterftecijfers. De twee beschrijvingen van de uitkomsten kantoor huren groningen van de operatie op korte termijn waren:
De overlevingskans na één maand is 90 procent. De sterftekans in de eerste maand is 10 procent.