Een exploitatieplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een exploitatieplan wordt na inwerkingtreding ten minste eenmaal per jaar herzien totdat de in dat exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd.
De onderdelen kantoor huren ridderkerk van een exploitatieplan mogen een globale inhoud hebben voor gronden, waarvoor nog een uitwerking van het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Het uitwerkingsplan, treedt niet in werking voordat een herziening (detaillering) van het exploitatieplan met betrekking tot de desbetreffende gronden is vastgesteld en bekendgemaakt. Ook de onderdelen van een exploitatieplan voor gronden waarop een fasering van toepassing kantoor huren weert is die verlening van een bouwvergunning nog in de weg staat, mogen een globale inhoud hebben (art. 6.13 lid 2 Wro). De afdeling 3.4 Awb-procedure voor vaststelling van kantoor huren barendrecht een exploitatieplan behoeft niet gevolgd te worden bij actualiseringen en herziening van nietstructurele onderdelen (art. 6.15 lid 3 Wro).
Exploitatieopzet Het belangrijkste onderdeel van het exploitatieplan is de exploitatieopzet. Volgens art. 6.13 lid 8 Wro worden bij AMvB nadere regels gesteld over de exploitatieopzet en de daarin op te nemen opbrengsten, en de verhaalbare kostensoorten. In het Bro zijn in art. 6.2.3 en 6.2.4 deze nadere regels gesteld: 1 De raming van de inbrengwaarden van de gronden, welke inbrengwaarden worden beschouwd als kosten in verband met de exploitatie van kantoor huren doetichem die gronden, in art. 6.2.3 Bro. 2 De raming van de andere kosten in verband met de exploitatie, waaronder een raming van de planschade die voor vergoeding in aanmerking zou komen, in art. 6.2.4 Bro. 3 De raming van de opbrengsten van de exploitatie is nader geregeld in art. 6.2.7 Bro.