Een analytisch model

Als voorbeeld van een analytisch model noemen we het zwaartepuntmodel. Zwaartepunt(De bespreking van een heuristisch  kantoor huren zuidas model past minder in het kader van dit model boek.) Het zwaartepuntmodel of gridmodel wordt in de praktijk veel Gridmodel toegepast bij globale berekeningen over de locatie van een nieuw DC. Door zijn eenvoud is het echter ook aan beperkingen onderhevig. Gegeven het aanbod vanuit een aantal productiecentra (P) en gegeven de vraag in een aantal consumptiecentra (C), wordt de vestigingsplaats voor een DC zodanig gekozen, dat de totale kantoor huren schiphol transportkosten minimaal zijn. Verondersteld wordt dat de coördinaten van de ligging van de productiecentra en consumptiecentra bekend zijn, zodat de coördinaten van de optimale vestigingsplaats kunnen worden bepaald. De oplossing die uit het model resulteert is in feite het zwaartepunt ( center of gravity) . We zullen het berekenen van het zwaartepunt als locatie voor een DC illustreren kantoor huren leeuwarden met behulp van een rekenvoorbeeld. We gaan daarbij uit van de gegevens in tabel 8.1.
In tabel 8.1 worden de coördinaten van de consumptie- en productiecentra gegeven. Gevraagd wordt nu de optimale vestigingsplaats van een magazijn te bepalen, dat wil zeggen de coördinaten van dat vestigingspunt.
De afstand onder het wortelteken is uitgedrukt in gridafstanden. Deze afstand moet tot kilometers herleid worden alvorens met Ri te kunnen worden vermenigvuldigd. Deze schaalfactor heeft bijvoorbeeld de waarde 10, indien een gridcel 10 km voorstelt. In figuur 8.1 wordt aangegeven hoe een grid is opgesteld.
Het besproken model vormt de eenvoudigste variant van de zwaartepuntmethode. Door zijn eenvoud is het ook aan bezwaren onderhevig, die onder andere kantoor huren groningen betrekking hebben op loodrechte afstanden en het onafhankelijk van elkaar berekenen van X en Y. Er zijn nauwelijks situaties te bedenken, waarin het transport langs hemelsbrede afstanden verloopt: door rivieren en andere verkeersobstakels zal de werkelijke afstand altijd langer zijn. Voor de uitwerkingvan deze punten verwijzen we onder andere naar Ballou (1992).