De wetenschap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Daardoor zal de opkomst van de wetenschap op zijn minst sommige mythen en religies machtiger maken dan ooit. Om te begrijpen waarom en om de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw het hoofd te bieden, moeten we dus even terug naar een van de lastigste vragen aller tijden: hoe verhoudt de moderne wetenschap zich tot religie? Je zou denken dat daar al een miljoen keer alles over is gezegd wat erover te zeggen valt. Maar in de praktijk zijn wetenschap en religie net twee kantoor huren amsterdam echtelieden die elkaar na vijfhonderd jaar relatietherapie nog steeds niet echt kennen. Hij droomt nog steeds van Assepoester en zij blijft hunkeren naar de prins op het witte paard, terwijl ze ruziën over wiens beurt het is om het vuilnis buiten te zetten. De meeste misverstanden over wetenschap en religie ontstaan door gebrekkige definities van het fenomeen religie. Religie wordt te vaak verward met bijgeloof, spiritualiteit, het geloof in bovennatuurlijke krachten of het geloofin goden. Maar religie is iets anders. Religie kan niet gelijkgesteld worden aan bijgeloof, want de meeste mensen zullen hun dierbaarste geloofsopvattingen niet snel afdoen als ‘bijgeloof’. We geloven altijd in ‘de waarheid’ en het zijn juist de anderen die bijgelovig zijn. Bovendien geloven maar weinig mensen in bovennatuurlijke krachten. Mensen die geloven in demonen, geesten en feeën vinden kantoor huren leeuwarden dat geen bovennatuurlijke wezens. Volgens hen maken ze zonder meer deel uit van de natuur, net als stekelvarkens, schorpioenen en virussen. Moderne artsen wijten ziekte aan onzichtbare ziektekiemen en voodoopriesters wijten ziekte aan onzichtbare geesten. Daar is niets bovennatuurlijks aan: als je een geest boos maakt, gaat hij je lichaam binnen en veroorzaakt daar pijn. Hoe natuurlijk wil je het hebben? Alleen mensen die niet in geesten geloven zien ze als iets wat losstaat van de natuurlijke orde der dingen.