De werkelijke bestelkosten

Het in kaart brengen van de werkelijke bestelkosten zou bij veel bedrijven nuttige informatie kunnen leveren voor de optimalisatie van het bestelproces. Bij het kantoor huren zuidas onderwerp ‘Lean’ in hoofdstuk 10 gaan we dieper in op de mogelijkheid tot het verbeteren van processen. Voor studenten is het uitermate interessant om de inkoopprocessen van bijvoorbeeld aanschaf facilitaire middelen bij een gemeente eens door te lichten. Vergelijk dat dan eens met de werkwijze kantoor huren per uur schiphol bij een fabrikant van kantoormeubelen.
TUSSENVRAAG 4.8 Waarom kunnen de bestelkosten zo verschillend zijn per product?
4.2.2 Voorraadkosten De kosten van het voorraad houden zelf omvatten zowel de directe kosten (doordat er een investering gedaan is) als de indirecte kosten (die het gevolg zijn van het in stand houden van een goede voorraad producten). Dit kan met een drietal R’s uitgelegd worden: rente, ruimte en risico.
Rentekosten De rentekosten zijn afhankelijk van het rentepercentage dat de onderneming zou kunnen krijgen als ze een hoeveelheid goederen weet vrij te maken door omzetting in geld en dit bijvoorbeeld op de kantoor huren per uur leeuwarden bank zet. Dit geldbedrag is vaak gelijk aan de rentestand voor het Jenen van geld op de korte termijn. Dit is een behoorlijk hoger percentage dan via een banksaldo of een rentespaarrekening kan worden verkregen. Percentages tussen de 10% en 15% zijn daarbij gebruikelijk. De rentestand is altijd aan verandering onderhevig. Een bedrijfkan door het reduceren van voorraden vaak veel geld vrijmaken. Dit vrijmaken van geld kan natuurlijk ook in het eigen bedrijf gestoken worden. Dan spreken we ook wel over opportunity cost. Het percentage dat daarbij gebruikt wordt zal afgewogen worden ten opzichte van het rendement van de onderneming. De opzet is natuurlijk dat dit percentage kantoor huren per uur groningen hoger ligt dan de geldende rente. Een voorbeeld van bedrijf dat de voorraden sterk heeft gereduceerd door een andere wijze van voorraad houden is het bedrijf Holmatro ( voorbeeld 4.1 ).
VOORBEELD 4.1 Holmatro reduceert voorraden
Rentekosten
Holmatro maakt hydraulische apparatuur voor onder andere het redden van mensen uit gecrashte personenwagens (www.holmatro.com). De meeste producten werden op voorraad gemaakt. Door een verschuiving van het ontkoppelpunt van de voorraad eindproducten naar de assem
blagelijn, werd het mogelijk de voorraden drastisch terug te brengen. Daar werd gebruikgemaakt van een eenvoudig voorraadaanvulsysteem in de vorm van een kanban. Door deze lagere voorraad wordt het rendement van de onderneming positief be.invloed.
Voorraadverminderingen van 50% zijn niet uitgesloten. Het vrijkomende verrnogen kan dan gebruikt worden orn andere bedrijfsactiviteiten op te zetten. Hierdoor wordt de return on investrnent (ROI) gunstig beYnvloed. De ROI is een belangrijke prestatie-index voor een ondernerning.