De resultaten

De resultaten zijn niet verrassend: 88 procent van de respondenten noemde Mr. Brown en 12 procent Mr. Smith. Spijt is niet hetzelfde als schuld. Aan andere proefpersonen werd over hetzelfde incident de volgende vraag gesteld:
Wie van de twee zal door anderen het zwaarst worden bekritiseerd?
De resultaten: Mr. Brown 23 procent, Mr. Smith 77 procent. Spijt en schuld worden beide opgeroepen door vergelijking met een norm, maar de twee normen zijn niet dezelfde. De emoties die Mr. Brown en Mr. Smith ervaren, worden bepaald door wat ze meestal doen met lifters. Het meenemen van een lifter is voor Mr. Brown een abnormale gebeurtenis kantoor huren amsterdam en daarom verwachten de meeste mensen dat hij een intenser gevoel van spijt ondergaat. Daarentegen zal een kritische beoordelaar beide mannen vergelijken met geaccepteerde normen van redelijk gedrag en zal hij er gemakkelijk toe komen Mr. Smith te verwijten dat hij geregeld onredelijke risico’s neemt.7 Dit brengt ons in de verleiding om te zeggen dat Mr. Smith verdiende wat hem overkwam en dat Mr. Brown geen geluk had. Maar Mr. Brown zal zichzelf eerder verwijten maken kantoor huren schiphol omdat hij zich bij deze ene gelegenheid niet hield aan zijn normale praktijk. Beslissers weten dat ze geneigd zijn tot spijt, en de gedachte aan deze pijnlijke emotie speelt bij veel beslissingen een rol. Intuïties over spijt zijn opmerkelijk gelijkvormig en dwingend, zoals het volgende voorbeeld laat zien:8
Paul heeft aandelen kantoor huren leeuwarden in onderneming A. In het afgelopen jaar heeft hij overwogen om over te stappen op aandelen in onderneming B, maar heeft besloten om dit niet te doen. Hij komt nu te weten dat hij er 1200 dollar op zou zijn vooruitgegaan als hij was overgestapt op aandelen van onderneming B.
George heeft aandelen in onderneming B. In het afgelopen jaar is hij overgestapt op kantoor huren groningen aandelen van onderneming A. Hij komt nu te weten dat hij er 1200 dollar op zou zijn vooruitgegaan als hij zijn aandelen in onderneming B had behouden.
Wie voelt de meeste spijt?
De resultaten zijn duidelijk: 8 procent van de respondenten zegt Paul en 92 procent zegt George.