De oude industriele terminologie

Het werk is ook, in de oude industriele terminologie, semi-geschoold, want het kan in betrekkelijk korte tijd worden geleerd. En het wordt overeenkomstig beloond, hetgeen wijst op een lage toegevoegde waarde. Eigenlijk zou je verwachten dat dit soort werk verplaatst zou worden kantoorruimte huren amsterdam naar lagelonenlanden. In deVerenigde Staten gebeurt dat ook.Amerikaanse ondernemingen hebben massaal hun callcenters verplaatst naar landen in de derde wereld; bijvoorbeeld naar lndia, waar zij een grote beroepsbevolking vinden die uitstekend Engels spreekt. In Europa is dat echter niet mogelijk, omdat de taal een praktische barriere vormt. Er is nog een verschil. Toen de industrie nog veel ongeschoold werk aanbood, kwamen daarvoor ongeschoolden in aanmerking. Maar aan het semi-geschoolde werk in het callcenter worden beduidend hogere opleidingseisen gesteld, ‘boven de bodem van de arbeidsmarkt’. En een deel van het personeelsbestand, bijvoorbeeld kantoorruimte huren schiphol de studenten, brengt aanzienlijk meer hersencapaciteit mee dan strikt genomen in overeenstemming is met de aard van het werk. Het is een verschijnsel dat we vaker tegen zullen komen. In de informatie-economie worden steeds hogere opleidingseisen gesteld; vaak hoger dan overeenkomt met de inhoud van het werk.
De onderhoudsploeg van de kantoorruimte huren leeuwarden menselijke machine
Al voor de Tweede Wereldoorlog kwam er fundamentele kritiek op het taylorisme. Toen de sociale wetenschappen hun intrede deden op de werkvloer gingen onderzoekers vragen stellen bij Taylors mechanistische uitgangspunt. Kon je organisaties en de mensen die daarin werken eigenlijk wel vergelijken met machines? Het begin lag in het beroemde onderzoek dat aan het eind van de jaren twintig werd uitgevoerd in de Hawthorne Electric-fabriek. Dit onderzoek startte vanuit een tayloristisch uitgangspunt. Het oorspronkelijke doel was na te gaan welk effect de intensiteit van de verlichting op de werkplek heeft op de productiviteit. Volgens de regels van de wetenschap creeerden de kantoorruimte huren groningen onderzoekers een experimentele groep, waarin de verlichtingsintensiteit voortdurend werd veranderd, en een tweede (controle)groep waarin deze constant werd gehouden. Tot hun verbazing steeg de productiviteit in beide groepen aanzienlijk, ongeacht de mate van verlichting -een raadsel volgens de bestaande theorie.