De onderliggende productiviteitsniveaus

Op die manier beslist de productiviteit over banen en inkomens. Verschillen in productiviteit kantoorruimte huren amsterdam vormen de enige verklaring voor het feit dat een industriearbeider in Europa zo veel meer verdient dan zijn collega in Bangladesh: gemiddeld zijn de Europese arbeiders zo veel productiever. Inkomensverschillen binnen Europa zijn op dezelfde manier te verklaren: sommige mensen zijn productiever dan andere en verdienen daardoor meer dan anderen. En sommige mensen zijn uitgesloten van werk omdat hun productiviteit zo laag is dat zij niet de output kunnen leveren kantoorruimte huren schiphol die vereist is om een baan rendabel te maken, althans tegen een loon op het niveau dat in hun land gangbaar is. Het heeft dus geen zin de overheid werkloosheid of verlies aan inkomen te verwijten, of abstracte krachten zoals de globalisering of de financiele markten, als men niet eerst kijkt naar de onderliggende productiviteitsniveaus.
Landen concurreren met hun productiviteit. Cijfers over de onderlinge kantoorruimte huren leeuwarden productiviteitsverhoudingen hebben echter twee beperkingen. Ze zijn verouderd, want het vergaren van de gegevens vergt veel tijd ende statistische verwerking is omslachtig. Bovendien zijn zij meestal beperkt tot de verwerkende industrie, want daar is de arbeidsproductiviteit het kantoorruimte huren groningen gemakkelijkst te meten. Met andere woorden, we hebben weinig inzicht in de productiviteit in de dienstensector, die het grootste gedeelte van de werkgelegenheid vormt. De verhoudingen zijn weergegeven in grafiek i.3