De maatschappelijke omgeving

De verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke omgeving zijn teruggebracht tot de uitkering. ‘Het is de rand van de samenleving. Door kantoorruimte huren amsterdam langdurige uitzichtloosheid verwachten deze mensen niets meer van de politiek en ze hebben er ook geen binding meer mee. Die mensen zijn echt ontkoppeld.’ Werk is het maatschappelijke bindmiddel. Waar, met name in de onderste delen van de samenleving, uitstoot plaatsvindt uit het arbeidsbestel, is kantoorruimte huren schiphol erosie van de sociale samenhang het gevolg.
De waarde van het werk
Er staat meer op het spel dan een onzekere toekomst voor velen. Het hiervoor beschreven toekomstbeeld van de 20/80-maatschappij beschouwen we als een gruwelscenario, omdat zo’n samenleving alles zou vernietigen waar wij moreel voor staan en een eind zou maken aan elke zin die wij kunnen ontlenen aan de menselijke geschiedenis. Dat is een boude stelling. Om deze te onderbouwen volg ik kantoorruimte huren leeuwarden een verhelderend essay van Bernard Perret21 over de plaats van menselijke arbeid in de samenleving. Waarom hechten wij zo’n grote waarde aan werk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de feodale maatschappij of de Griekse oudheid? Dat komt omdat werk in die samenlevingen een heel andere betekenis had dan in onze huidige maatschappij. Vanaf de oudste beschavingen zijn economische verhoudingen gebaseerd geweest op de onderwerping van de mens door de mens. Slavernij was wijdverspreid. In die context had werk een geheel andere betekenis. ‘Voor de Grieken, zoals voor alle pre-moderne samenlevingen, de westerse feodale maatschappij inbegrepen, was de verdeling van taken over individuen niet gericht op doelmatigheid, maar kantoorruimte huren groningen op de bevestiging van hun plaats in een sociale structuur, waarvan de continulteit v66r alles gewaarborgd moest zijn. Deze onderschikking van de organisatie van de arbeid aan de bevestiging van een hierarchische sociale orde heeft zieh tot in onze <lagen voortgezet in samenlevingen die in de marge verkeren van de moderne economie.’