De loyaliteit van je medewerkers

Dat was de eerste klap. ‘Vervolgens is het hele personeel op diverse plaatsen in het land verzameld om vanuit een centrale studio te worden toegesproken door de bestuurders Deckers en Groenink. De verwachting was: zij zullen ons nu een hart onder de riem steken. Maar het werd een kil en zakelijk verhaal over aandeelhouderswaarde kantoorruimte huren amsterdam en het nieuwe bedieningsconcept van de bank. Daar is in den lande met gehoon op gereageerd. Mensen draaiden demonstratief het videoscherm de rug toe.’ Leeman denkt dat de bestuurders verblind waren door het principe van kantoorruimte huren schiphol de aandeelhouderswaarde. ‘Je kan zo’n proces niet ingaan als je geen prioriteit geeft aan
de loyaliteit van je medewerkers en begrijpt dat daar grenzen aan zitten.’ In totaal hebben ruim 6.600 medewerkers gebruik gemaakt van de vertrekregeling – meer dan was verwacht. ‘Aan de ene kant kan je zeggen: het was kennelijk een goede regeling’, zegt Leeman. ‘Maar negatief geredeneerd was de onrust binnen de bank kennelijk zo groot dat veel mensen in deze organisatie niet meer wilden meedraaien.’ ‘Ongekend snel, hard en kil’, oordeelde bestuurder Floris Deckers achteraf over de uitvoering van de reorganisatie, ‘waardoor baanzekerheid kantoorruimte huren leeuwarden en collegialiteit op het spei zijn gezet.’ Maar de kantorensluitingen en inkrimping van het personeelsbestand vergden nu eenmaal ‘een dwingende managementstijl’. Een stijl van een Amerikaanse openhartigheid die tot dan toe ongekend was in de Nederlandse arbeidsverhoudingen, maar -wellicht onbedoeld -wel eerlijk. Want dat is de realiteit. In een grote organisatie als ABN AMRO kunnen drie op de vier werknemers inderdaad worden gemist – niet en bloc uiteraard, maar stuk voor stuk als individu. Dat zijn de onderliggende verhoudingen in het arbeidsbestel in deze tijden van globalisering en fixatie op aandeelhouderswaarde. Zekerheid van werken inkomen zijn kantoorruimte huren groningen weggelegd voor hooguit een derde van de beroepsbevolking. Nog eens een derde van de werkende mensen wordt geconfronteerd met onzekere arbeidsperspectieven -verandering is een permanent gegeven en bij elke reorganisatie zijn zij eigenlijk ‘misbaar’.Wat resteert, vervult de marginale banen of is al uitgestoten uit het arbeidsproces.