De interne consistentie

De interne consistentie van de input draagt in belangrijke mate bij aan het ontwikkelde vertrouwen in een op die input gebaseerde voorspelling. Zo hebben mensen meer vertrouwen in een voorspelling van flexplek huren amsterdam iemands eindcijfer als die persoon eerder alleen achten haalde dan wanneer die persoon eerder enkele tienen en enkele zessen haalde. Zeer consistente patronen worden het vaakst waargenomen als de inputvariabelen sterk redundant of overtollig zijn. Mensen ontwikkelen dan ook het meeste vertrouwen in flexplek huren schiphol voorspellingen die gebaseerd zijn op redundante inputvariabelen. Volgens een basisprincipe van de correlatiestatistiek wordt een voorspelling die gebaseerd is op verscheidene inputvariabelen met gespecificeerde validiteit accurater als de variabelen onafhankelijk van elkaar zijn, in tegenstelling tot redundant of gecorreleerd. Redundantie in de input vermindert de accuratesse, terwijl het vertrouwen in de voorspelling toeneemt. Mensen hechten dus meer vertrouwen aan voorspellingen die flexplek huren leeuwarden waarschijnlijk inaccuraat zijn.” Verkeerde opvattingen over regressie. Stel, een grote groep kinderen is met twee gelijkwaardige IQ-tests getest. Als we tien kinderen kiezen uit de groep die in een van de twee tests het hoogst scoorde, zullen we meestal teleurgesteld worden door de prestaties van deze kinderen in de andere test. Kiezen we tien kinderen uit de groep die in een van de twee tests het slechtst scoorde, dan zullen die kinderen de andere test gemiddeld juist iets beter maken. Neem twee variabelen, X en Y, die dezelfde distributie hebben. Als we individuen kiezen wier gemiddelde X-score met k eenheden afwijkt van het gemiddelde van X, zal het gemiddelde van hun Y-score doorgaans flexplek huren groningen met minder dan k eenheden afwijken van het gemiddelde van Y. Dit verschijnsel is een voorbeeld van een algemeen fenomeen genaamd regressie naar het gemiddelde. Dit fenomeen werd meer dan honderd jaar geleden voor het eerst beschreven, door Francis Galton.