De informatietechnologie

In de eerste fase van de I CT-revolutie -vanaf de jaren zestig tot het midden van de jaren tachtig – lag de nadruk op de automatisering van kantoorruimte huren amsterdam productieprocessen. De bijbehorende technologie is het mainframesysteem, dat zeker duur is en ingewikkeld. Het ontwerp is gebaseerd op de regels van het ‘fabrieksmodel’, een vertaling van Taylors principe van taaksplitsing in bits en bytes. Het resultaat is een computersysteem dat is gespecialiseerd in de kantoorruimte huren schiphol uitvoering van grote hoeveelheden routinematige transacties, bijvoorbeeld het produceren van de dagafschriften van onze bankrekening. In hoofdstuk 5 zagen we een voorbeeld van de effecten op het werk. Eerst moest 80% van de taken op het districtskantoor van een bank worden gestandaardiseerd en opgesplitst -pas daarna kon het werk worden geautomatiseerd en geelimineerd. Daarmee werd de beheersmacht van het management ingebouwd in de techniek, in de software en kantoorruimte huren leeuwarden hardware, zoals zij eerder was ingebouwd in Fords lopende band. Volgens Castells staat de bureaucratische beheersmacht van het management haaks op de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt.
‘In de jaren tachtig werd de informatietechnologie beschouwd als een wondermiddel om de industriele onderneming te veranderen. Maar een invoering zonder een fundamentele verandering in de organisatiestructuur vergrootte de bureaucratische starheid alleen maar. Gecomputeriseerde beheersing van processen werkt nog verlammender dan de rechtstreeks bevelslijn van mens tot mens, die tenminste nog enige kantoorruimte huren groningen ruimte overlaat om te marchanderen. In het Amerika van de jaren tachtig is de nieuwe technologie veelal beschouwd als een middel om de loonkosten te drukken en de greep op het arbeidsproces te verstevigen; niet als instrument voor organisatieverandering.’11