De beheersing van de retourstromen

Kopicki stelt bij de vraag ‘wie is verantwoordelijk voor de beheersing van de retourstromen?; dat het beste voor iemand met een logistieke achtergrond kan worden gekozen. Hij/zij is vaak het beste in staat de invloed kantoor huren zuidas op het distributiesysteem in te schatten en samen te werken met transporteurs, logistiek dienstverleners en andere schakels in de reverse-logisticsketen, terwijl mensen met bijvoorbeeld een milieuachtergrond vaak meer kennis van milieuwetten en scheikunde hebben. Logistieke medewerkers hebben de kennis om de behoeften van verschillende kantoor huren schiphol afdelingen op elkaar af te stemmen en zo de beste oplossing te bereiken. Bovendien bedragen de transportkosten vijfentwintig procent van de totale hergebruikskosten, zodat op dit gebied een grote uitdaging ligt.
Voor bedrijven die gerecyclede materialen of gebruikte producten inkopen en die vervolgens als input dienen voor het productieproces zou een materials manager de aangewezen persoon kunnen zijn. In geval de onderneming eigen producten en verpakkingen terughaalt om deze opnieuw te gebruiken kantoor huren leeuwarden en er dus sprake is van een integratie tussen afvoer- en aanvoerlogistiek, lijkt een manager fysieke distributie de meest geschikte persoon. De fysieke-distributiemanager is dan niet langer enkel verantwoordelijk voor het op het juiste moment afleveren van de juiste producten bij de juiste klant maar moet bovendien zorg dragen voor een retourstroom van bijvoorbeeld gebruikte pallets en andere verpakkingsmaterialen als kartonnen dozen en plastic, zodat deze voor hergebruik beschikbaar kamen. Tevens zal hij/zij moeten nagaan of de bestaande distributiecentra en opslagplaatsen ook ten behoeve van de retourstroom kunnen worden gebruikt of dat aanpassingen of zelfs geheel nieuwe centra zijn vereist. Een derde mogelijkheid is het opzetten van een geheel nieuwe afdeling die zieh enkel met de retourstromen bezighoudt. Hierin zullen naast logistieke medewerkers (material management en fysieke distributie) ook mensen met kennis van milieu en recht vertegenwoordigd zijn. Deze situatie doet zieh alleen voor bij grote bedrijven die zieh in de kantoor huren groningen proactieve oftoegevoegdewaardefase bevinden. Veel bedrijven kiezen echter voor het uitbesteden van reverse-logisticsactiviteiten omdat gespecialiseerde bedrijven efficienter en goedkoper zijn. Ook voor deze ondernemingen die als core business reverse logistics hebben lijkt een combinatie van material management en fysieke distributie de beste oplossing.
Flapper (1997) stelt dat optimaal hergebruik vereist dat niet alleen zo veel mogelijk de verzamel- en reeycleaetiviteiten met elkaar ge”integreerd worden, maar ook met de overige inkoop-, produetie- en distributieaetiviteiten van een bedrijf, zoals dit nu al vaak gebeurt bij produeenten van kopieerapparaten.
Belangrijk is dus dat de reverse-logistiesaetiviteiten, of ze nu als een zelfstandige afdeling funetioneren of in de afdeling logistiek zijn ge”integreerd, worden uitgevoerd rekeninghoudend met de overige afdelingen van de onderneming. Wanneer dit niet het geval is kan er een suboptimale situatie ontstaan.