De absolute hoogte

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Echter niet alleen de absolute hoogte van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bepaalt of een onderneming succesvol is, maar ook de mate waarin het bedrijf erin slaagt qua technologische vernieuwing slagvaardiger te opereren dan de concurr,ènt. Dit vraagt om een flexibe1 en efficiënt (dat wil zeggen doelmatig) optreden van organisaties. De ervaring heeft geleerd dat het succesvol gebruik maken van technologie niet makkelijk is. Problemen met betrekking tot het gebruik blijken vaak niet van technische maar van menselijke aard te zijn.
Hoofdstuk 1 1 Omgevingsinvloeden
Voor de technogische ontwikkeling is het van groot belang dat technici meer weten van marketing en bedrijfskunde, en marketeers en bedrijfskundigen meer van techniek.
1.3.3 Demografische factoren
Onder demografische factoren worden verstaan de omvang, groei en sa- demografische factoren menstelling van de bevolking. Deze factoren bepalen in grote mate de markt waarop organisaties zich richten en welke goederen en diensten ze aanbieden. Voorspellingen laten zien dat de Nederlandse bevolking tot 2035 met 2,5 miljoen personen zal flexplek amsterdam toenemen. De bevolkingsdichtheid neemt daarmee met 16 procent toe. Er wonen dan gemiddeld 450 mensen op een vierkante kilometer, 70 meer dan in 1994. De stijging van de Nederlandse bevolking wordt door verschillende factoren bepaald. Tot het jaar 2000 wordt in de prognose van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) rekening gehouden met een jaarlijkse komst van ongeveer 50.000 migranten. De grootste groei wordt verwacht door het aantal geboorten: 120.ooo per jaar. Dit aantal zal naar verwachting na het jaar 2000 weer dalen, vanwege de lage geboortecijfers rond 1970. Volgens het CBS is de ontgroening van de bevolking over het hoogtepunt heen. Het percentage jongeren (o tot 19 jaar) is de afgelopen twee decennia sterk gedaald, van 35 naar 25 procent nu. Dit percentage zal de komende twintig jaar stabiel blijven.
Een andere invloed gaat uit van de gemiddelde levensverwachting. Voor gemiddelde levensverwachting mannen neemt de levensverwachting toe naar 76 jaar in 2010 (74,3 jaar in 1992), vrouwen worden gemiddeld 81,5jaar (80,3jaarin 1992).
Ontwikkelingen van andere aard zijn de groei van de huishoudens en de vergrijzing van de bevolking. Ten aanzien van de huishoudens laten schattingen zien dat er over twintig jaar 2,8 miljoen eenpersoonshuishoudens zullen zijn, een toename van 36 procent.