Creatieve en lerende organisatie

Gerelateerde afbeelding
Een organisatie die niet in staat is creatieve hulpbronnen aan te boren, zal langzamerhand door haar concurrenten uit de markt worden gewerkt doordat deze ofwel betere producten fabriceren tegen lagere kosten, ofwel kantoorruimte huren amsterdam een leidinggevend kader hebben dat meer verbeeldingskracht heeft en meer alternatieve oplossingen ziet. tijd voor verwerking en Creativiteit die uitmondt in nieuwe ontdekkingen vraagt van de organisatie tijd voor kantoorruimte huren schiphol coördinatie verwerking en coördinatie. Vaak worden producten wel verbeterd en aangepast, maar komt vernieuwing nogal eens in de verdrukking en formuleert men zelden nieuwe doelstellingen. Toch zal een organisatie die gezond en productief wil blijven en zich voortdurend wil instellen op de kantoorruimte huren leeuwarden veranderende behoeften van de samenleving, al haar creatieve krachten moeten gebruiken en moeten leren uit ervaringen en ook van ‘fouten’ uit het verleden. Het gaat daarbij om creativiteit en leervermogen van medewerkers, managers en de organisatie als geheel. Het gaat er tevens om, zelf creatief te zijn en om creativiteit, leergedrag en leervermogen in en van de organisatie te bevorderen. Alleen op die wijze kan een organisatie het optimale halen uit haar medewerkers. Als men het belang van creativiteit voor de organisatie onderkent, is het goed ervaring op te doen met creativiteitsbevorderende technieken, zie subparagraaf 5.4 . 1 . Weinig organisaties hebben echter permanente programma’s met het doel de creatieve mogelijkheden en het kantoorruimte huren groningen leergedrag van alle werknemers te ontplooien. Toch bedenken medewerkers vaak waardevolle ideeën, maar deze worden niet omgezet in een vernieuwende actie. Veel medewerkers die een goed idee hebben missen de bevoegdheid of de verantwoordelijkheid om dit idee uit te voeren. Vaak wordt zo’n idee niet eens kenbaar gemaakt. Het is dan ook zaak om initiatieven te nemen waardoor waardevolle ideeën kunnen worden omgezet in praktische bruikbaarheid. Dat is niet eenvoudig. Creatief denken is nogal ongestructureerd, ongedisciplineerd en lijkt vaak niet logisch Maar creatieve gedachten zijn de basis voor nieuwe denkbeelden, waar elke organisatie behoefte aan heeft. Het komt echter nogal eens voor dat creatieve denkbeelden de ‘status quo’ aantasten. Daardoor ontstaat weerstand bij diegenen die het belang van deze denkbeelden niet inzien of niet onderschrijven. Het uiteindelijke doel van het creatieve denken en van leren is het ontdekken en in de praktijk brengen van iets beters dan de organisatie nu bezit en doet.