C02-emissiehandel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Categorie e: Deelnemers aan C02-emissiehandel Inrichtingen die op grond van hoofdstuk 16 Wm meedoen met de C02-emissiehandel (zie paragraaf 9.11) zijn vergunningplichtig. Overigens zijn dit overwegend inrichtingen die al om andere redenen ook vergunningplichtig zijn, bijvoorbeeld omdat het inrichtingen zijn met één of meer installaties kantoor huren amsterdam voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). Dat voor deze gpbv-inrichtingen een vergunning nodig is, staat in art. 8.1 Wm.
Categorie f: Inrichtingen die kantoor huren schiphol zich willen vestigen op een gesloten stortplaats Aan inrichtingen die zich willen vestigen op een gesloten stortplaats moeten speciale eisen gesteld kunnen worden om verstoring van de afgedekte lagen te voorkomen. Om die reden zijn deze ongeacht de activiteit vergunningplichtig.
Overige categorieën Het grote aantal overige categorieën (categorie g t/m kantoor huren leeuwarden categorie ll) betreft de inrichtingen uit het IVB met een activiteit die milieurelevant is, een zekere continuïteit en omvang heeft – zelfstandig zou de activiteit een inrichting zijn – en kantoor huren groningen waarvan het nodig is bij een vergunning specifieke voorschriften te geven.