Kantoor verhuren kun je zelf

Verhuren of verkopen kun je zelf

ObjectenBeheer (OB) De OB-module is ontwikkeld om relevante objectinformatie te ordenen en te bunde¨len, zoals de modules ProjectenArchief (PA) en FotoArchief (FA). Procesbewaking JaarPlan (PJP) De PJP-module maakt het mogelijk de uit de meerjarenonderhoudsplannen gegene¨reerde jaarplannen eenvoudig, effectief en efficiŽnt in de markt te zetten. Met name grote (onderhouds)werken vragen tijdens de uitvoering om voortdurende controle. Het is noodzakelijk tussentijds de voortgang van het werk, de gemaakte kosten en de kwaliteit te bewaken in relatie tot de aanwezige budgetten. Bovendien biedt de PJP- module de mogelijkheid tot nacalculatie. FotoArchief (FA) De FA-module is ontwikkeld om relevante projectinformatie - vastgelegd op fotoís per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces - te ordenen en te archiveren. De FA-module is verbonden met de PA-module.

Verhuur je kantoor

ProjectenArchief (PA) De PA-module dient om relevante projectinformatie - vastgelegd in tekeningen, fotoís en/of rapporten per fase van het ontwerp-, bouw- en/of beheerproces - te ordenen en te archiveren. De module ondersteunt daarmee de projectadministratie. Verhuur Eenheden (Verhuur EFl): Deze module is ontwikkeld om zicht te houden op de verhuur kantoor verhuureenheden in de vast- goedportefeuille en is bedoeld voor het beheer van huurcontracten. RuimteBeheer (RB) De RB-module is bedoeld om zicht te houden op de aanwezige ruimten per vastgoe-dobject en per vastgoedportefeuille, conform NEN 2580. Ook kan per ruimte worden vastgelegd wie de gebruiker dan wel huurder is (RBVH- of RBVL-module) en is het mogelijk per ruimte (onderhouds)maatregelen te koppelen (MJP-module). Op basis van de verzamelde informatie kan managementinformatie uit het programma worden gegenereerd. De RB-module is een belangrijk onderdeel van het commerciŽle beheer. De huurder is namelijk niet bijzonder geÔnteresseerd in de bouwkundige opbouw van de ruimte, maar veel meer in de indeling van het totale gebouw in ruimten en de eigenschappen van die ruimten. Daarom is het van groot belang dat de vastgoedma- nager de ruimte-indeling van het vastgoed op een efficiŽnte manier kan monitoren. Op basis van definities zoals omschreven in NEN 2580 - oppervlakten en inhouden van gebouwen, definities en bepalingsmethoden - worden de volgende termen gehan¨teerd: - typen gebouwen; - bouwlagen; - functionele gebieden; - ruimtesoorten;