Bedrijfsruimte huren Den Haag

Bedrijfsruimte huren in Den Haag

Bedrijfsruimte huren in Nederland

12 Opgaven 1. Vastgoed in exploitatie: een algemeen begrippenkader 1. Beschrijf de externe en interne functie van vastgoed. 2. Noem enkele actoren en factoren van de vastgoedmarkt. 3. Beschrijf de begrippen economische en technische levensduur van vastgoed. 4. Beschrijf het generieke model verval van vastgoed. 5. Beschrijf het prestatievermogen van vastgoed. 6. Door welke invloeden neemt het prestatievermogen van vastgoed af? 2. Management 1. Wat is management? 2. Beschrijf de rollen van de manager. 3. Beschrijf de stijl van leiderschap. 4. Wat houdt goed management in? 5. Op welke waarden is goed management gericht? 6. Wat is het vierogenprincipe? 3. Vastgoedmarkt: een algemeen begrippenkader 1. Geef een algemene beschrijving van de vastgoedmarkt. 2. Benoem de determinanten met betrekking tot de vraag naar vastgoed en licht deze toe. 3. Beschrijf de wet van de afnemende vraag naar vastgoed. 4. Benoem de determinanten met betrekking tot het aanbod van vastgoed en licht deze toe. 5. Beschrijf de wet van het toenemende aanbod van vastgoed. 6. Beschrijf marktevenwicht. 7. Beschrijf marktonevenwicht, aanbodoverschot. 8. Beschrijf marktonevenwicht, vraagoverschot. 9. Geef de belangrijkste verschillen tussen de gebruikersmarkt en de beleggings- markt. 10. Beschrijf de varkenscyclus dan wel vastgoedcyclus. 4. Trends in vastgoedmanagement 1. Omschrijf het begrip trend. 2. Welke soorten trends zijn er? 3. Hoe ontstaan trends? 4. Welke trends ziet u binnen het vastgoedmanagement optreden?

Bedrijfsruimte huren voor logistiek

Randstad Randstad moet doen waar het goed in is Uitzendbureau Randstad heeft een slecht jaar achter de rug en verwacht in 2002 weinig verbetering. Het management wil zich nu weer meer toeleggen op de kerntaak van het bedrijf: uitzenden. Als de economie aantrekt zijn uit­zenders vaak de eerste die daarvan profiteren. Als je dan nog je kantoren moet gaan bouwen ben je te laat, is de redenering, om 25% rek in de vestigingen te laten (red. flexibiliteit). Tot die tijd moet er binnen de organisatie nog beter dan voorheen op iedere euro gepast worden. (Bron: NRC Handelsblad, 27 februari 2002) Welke bedrijven huren in Den Haag bedrijfsruimte huren in Den Haag bedrijfsruimte huren kan altijd nog in Den Haag Buhrmann Bedrijfspanden dragen aan winst Buhrmann bij Handelsbedrijf Buhrmann heeft vorig jaar een winst van € 5 miljoen gere­aliseerd door de afschrijvingstermijn van bedrijfspanden te verlengen. Bij de presentatie van de jaarcijfers in februari wilde het bedrijf geen verklaring geven voor de lagere afschrijvingskosten. Uit het recent verschenen jaarver­slag blijkt nu dat de levensduur van de panden hoger is ingeschat: daardoor worden niet alleen de kosten verlaagd, maar vielen ook ‘te hoge afschrijvingen’ uit het verleden plotseling vrij. Mede hierdoor en door een belastingmeevaller werd een vijfde winstwaarschuwing voorkomen. (Bron: NRC Handelsblad, 13 april 2002)