De politieke organisatie

Gerelateerde afbeelding

Er is een aantal invloedssystemen dat het functioneren van een organisatie bepaalt, namelijk: ideologie, gezag, deskundigheid en politiek. Hiervan is politiek het enige niet officieel toegepaste invloedssysteem. Politiek heeft te maken met het gebruik (of misbruik) van macht. Organisatieleden gebruiken politiek vaak voor persoonlijke doeleinden. Het gevolg van politiek kan zijn dat er tussen personen of afdelingen conflicten onstaan of verwijdering optreedt. In nagenoeg alle configuraties speelt politiek in meer of mindere mate een rol. Indien hiervan in zeer sterke mate sprake is kan gesproken worden van een politieke organisatie.
De pijlen in figuur 9.36 duiden op verschillende politieke krachten in de organisatie die alle richting geven aan strategie en de structuur.  Dit wordt vergaderruimte huren amsterdam meestal gespeeld door lagere deelnemers als verzet tegen het gezag en kan uiteenlopen van ‘protest tot rebellie’. 2 het opstandbestrijdingsspel Dit wordt gespeeld door personen die over legitieme macht beschikken met als doel de opstandelingen tot inkeer te dwingen. 3 het sponsorspel Hierbij tracht iemand meer macht te verwerven door zich loyaal op te stellen tegenover een superieur. 4 het alliantiespel Dit wordt gespeeld door gelijken (managers of specialisten) die onderhandelen over contracten om elkaar te steunen en zodoende een machtsbasis te creëren om vervolgens hogerop in de organisatie te komen. 5 het koninkrijkspel Dit wordt gespeeld door lijnmanagers in samenwerking met medewerkers met als doel een machtsbasis te vestigen. 6 het deskundigheidsspel: Deskundigheid wordt te pas en te onpas gebruikt met als doel een machtsbasis te vestigen. Deskundigen vergaderruimte huren leeuwarden doen dit door de nadruk te leggen op hun onvervangbaarheid waarbij ze bijvoorbeeld kennis voor zich houden. Niet-deskundigen doen dit door hun werk als iets deskundigste laten beschouwen, zodat alleen zij er zeggenschap over hebben. 7 het potentaatspel Dit wordt gespeeld om een machtsbasis te vestigen door met behulp van legitieme macht te domineren over anderen die hierover niet of in mindere mate beschikken. 8 het lijn-tegen-staf spel Hierbij staat de lijn met formele beslissingsmacht tegenover de stafadviseurs met speciale deskundigheid. Het doel hiervan is de rivaal te verslaan. 9 het alarmspel Hierbij gebruikt een insider vertrouwelijke informatie om bij een invloedrijke buitenstaander aan de bel te trekken over het gedrag van de organisatie. Het doel hiervan is veranderingen in de organisatie op gang te krijgen. 10 het strategische kandidatenspel Hierbij worden kandidaten door verschillende organisatieleden op een politieke wijze naar voren geschoven alvorens ze officieel voor te dragen.
organisatie. Politieke activiteiten in organisaties komen vaak tot uitdrukking in politieke spelletjes.