Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis

Vastgoedmanagement is eigenlijk een contradictio in terminis, een uitspraak die met zichzelf in tegenspraak is. Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Vastgoed is echter niet zo dynamisch van aard. Eenmaal gerealiseerd is het kantoorruimte huren in amsterdam zuid  de weerbarstigheid zelve. Dit komt niet alleen door het duurzame karakter van constructies en materialen, maar heeft ook te maken met de financieel-economische uitgangspunten van  bedrijfsruimte huren in de omgeving van schiphol langetermijnexploitatie en de juridische aspecten van de gebruikssituatie. Vastgoed is uitstekend hanteerbaar in de fasen van nieuwbouw of sloop. Het management gedurende de levensloop heeft echter meer weg van ijzer met handen moeten breken. Met andere woorden: investeren in vastgoed is zeer risicovol.

De investeringsbeslissingen in vastgoed zijn onomkeerbaar en fouten zijn doorgaans niet, of alleen maar ten koste van zware offers te corrigeren.
Het exploiteren van vastgoed is juist de laatste tijd steeds risicovoller geworden. In veel vastgoedsectoren staan de resultaten periodiek zwaar onder druk. Dit komt door bedrijfsruimte huren in leeuwarden te ruime markt. Dit leidt tot verhuur- en afzetproblemen. Andere oorzaken zijn de hoge kwaliteitseisen, (prijs)concurrentie, de stagnatie in de voorraadvernieuwing en de terugtredende overheid. Tegelijkertijd legt men steeds meer verantwoordelijkheid bij het management. Dit krijgt meer vrijheid om met een actief beleid de resultaten te verbeteren. De trefwoorden van dit beleid zijn: markt- en klantgericht, toekomstgericht, resultaatgericht, bedrijfsmatig, strategisch kiezen en trefzeker handelen. Alleen het beste alternatief is (nog) goed genoeg! Maar hoe groot is de vrijheid van het vastgoedmanagement om uit meerdere alternatieven te kiezen nu werkelijk?
Een opportunistische ad hoc-benadering van vastgoedvraagstukken verhoogt de kans op mislukkingen. Wie succes wil hebben zal daarom moeten kiezen voor een systematische benadering. Dit vraagt allereerst om een grondige analyse van het vraagstuk, en vervolgens om kantoorruimte te huur in groningen te formuleren en beoordelen van de alternatieve oplossingen. Een vastgoedmanager mag slechts tevreden zijn met de béste oplossing. In dit boek wordt gereedschap aangereikt om vastgoedvraagstukken op een systematische manier aan te pakken.

Flexibele huur van kantoor in Amsterdam

1. Besturingsproducten:
1.1. Beleidsvlak / strategisch niveau
1.1.1 Strategisch voorraadbeleid (langetermijnhuisvestingsplan – visie)

Omschrijving:
Strategisch voorraadbeleid dan wel huisvestingsplannen:
– omgevingsanalyse;
– scenarioplanning;
– portfolioanalyse.

Functie:
De strategie van de organisatie wordt vertaald naar vastgoedvraagstukken.

1.1.2. VastgoedRisico-Inventarisatie (VRI)
Omschrijving:
De huidige situatie met betrekking tot vastgoed wordt in kaart gebracht en vergeleken met het niveau waar het op basis van wet- en regelgeving minimaal aan moet voldoen. Intern kunnen er eventueel extra eisen worden gesteld om het vastgoed beter te laten aansluiten bij de behoeften/doelstellingen van de organisatie.
Functie:
De huidige werkelijke staat van flexibele kantoorruimte Amsterdam het vastgoed wordt vergeleken met de gewenste kwali¬teit. Wet- en regelgeving markeren hierbij het absolute minimumniveau.

1.1.3. Audit Omschrijving:
Controle op het uitgevoerde werk naar effectiviteit en efficiëntie.
Functie:
De dingen die moeten gebeuren goed te doen.

1.1.4. Benchmarking Omschrijving:
Prestaties van de eigen organisatie spiegelen aan die van vergelijkbare bedrijven om op het spoor te komen van processen die kunnen worden verbeterd.

Functie:
De eigen organisatie in prestatie scherp te houden.

kantoor huren
kantoor huren
1.     Beschrijf het proces met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud.

2.     Welke aanbestedingsvormen kent u? Beschrijf deze in het kort.

3.     Op welke wijze wordt de controle van het uitgevoerde onderhoudswerk gecontro­leerd?

4.     Waaraan moet u denken bij de oplevering van (onderhouds)werk?

5.     Waarom is het evalueren van uitgevoerd werk belangrijk?

6.     Gegeven: begroot 110 voordeuren worden geplaatst voor € 750 per stuk, en geplaatst 115 voordeuren, die per stuk € 700 hebben gekost. Totaal is er € 2.000 minder besteed dan begroot. Verklaar het verschil ten aanzien van hoeveelheden en prijs.

7.     Wat is een vastgoeddossier?

8.     Wat is een prestatiecontract?

9.     Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor uitbesteding middels prestatie­contracten en welke niet?

10.  Wanneer is er sprake van een win-winsituatie voor opdrachtgevende en opdracht- nemende partijen?

11.  Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever?

12.  Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de opdrachtgever?

13.  Wat zijn de voordelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij?

14.  Wat zijn de nadelen van prestatiecontracten voor de uitvoerende partij?

15.  Wat zijn de kritische succesfactoren voor het uitvoeren van werken op basis van prestatiecontracten?

1.    Managementcyclus

1.     Beschrijf de managementcyclus.

2.     Geef een opsomming van besturingsproducten en beschrijf deze kort.

3.     Beschrijf hoe inhoud kan worden gegeven aan beleidsverificatie.

4.     Waarom is kennismanagement belangrijk?

5.     Beschrijf het generieke vastgoedmanagementmodel.

6.     Welk belang hecht u aan de automatisering van het vastgoedmanagementproces? Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van automatisering? Hoever moet automa­tisering naar uw mening gaan?

2.    Huisvestingsmanagement

1.    Wat verstaan we onder CREM?

2.     Beschrijf de verhouding vastgoedmanagement versus general management.

3.     Wat wordt bedoeld met ‘de managementopgave staat centraal’?

4.     Wat is de strategische waarde van huisvesting?

5.     Wat wordt bedoeld met huisvesting als maatpak?

6.     Wat wordt bedoeld met strategische aangrijpingspunten voor beleid en hoe wer­ken deze door op huisvesting?

7.     Welke invloed hebben organisatiestructuren op huisvesting?

8.     Welke invloed hebben coördinatiemechanismen op huisvesting?

9.     Wat is de invloed van technologie op huisvesting?

10.  Hoe wordt de organisatiecultuur vertaald naar huisvesting?

 

business center Schiphol The Base

Naam van het center: The Base B

Ons business center Schiphol The Base is zo ingericht dat u er nóg productiever kunt werken: het is gevestigd in een ruim, modern gebouw dat midden in een prachtig aangelegde tuin ligt. Een unieke locatie bij het vliegveld.

kantoor huren
kantoor huren

Faciliteiten van dit gebouw: 24/7 toegang, Receptie, Beveiliging, Lift, Lunchfaciliteiten / keuken, Koffiezet-apparaat, High-speed internet / glasvezel, WiFi, Schoonmaak-service, Fitness, Lounge, Catering

Type ruimtes in dit kantoor: Bedrijfsverzamelgebouw, Vaste werkplekken, Flexplekken, Gemeubileerd, Open ruimtes / het nieuwe werken, Gedeelde vergaderruimtes

Soort gebruikers in dit kantoor: Start-ups, ZZP-ers, Dienstverlening, Logistiek / distributie, Industrie / productie

Dus wenst u een kantoor te huren op Schiphol, dan kijkt u naar The Base.